Koti   |  Yhteystiedot   |  Toimipisteet
B. Braun Suomi


 
Koti > Yritys > Filosofia

Sharing Expertise – Enemmän kuin pelkkä slogan

”Sharing Expertise” on lupaus asiakkaillemme ja kollegoillemme jakaa lääketieteellistä tietoa ja asiantuntemusta terveyden edistämiseksi.

B. Braunin brändi lepää kolmen kantavan pilarin päällä: innovaatio, tehokkuus ja kestävä kehitys.

Innovaatioita Edistämässä
Innovaatio viittaa tuotteisiin, palveluihin ja yrityksen sisäisiin prosesseihin – ehdotuksesta parantaa työpäivän kulkua aina uuden tuotteen kehitykseen.  Vaaliaksemme innovaatioita, B. Braun jakaa vuosittain innovaatiopalkinnon palkitakseen luovia ideoita. Innovaatio, yhtenä arvoistamme, tulee esiin myös erittäin nykyaikaisissa tuotantolaitoksissa. Benchmark -tehtaallamme, Tuttlingenissa valmistetaan lonkka- ja polviproteeseja käyttäen erittäin pitkälle kehittynyttä teknologiaa ja L.I.F.E. –tehtaalla, joka on Euroopan suurin infuusionesteitä valmistava tehdas, käytetään viimeisintä huippua edustavaa teknologiaa. Lisäksi innovaatio merkitsee tuotteidemme jatkokehittelyä, jonka avulla voimme parantaa sairaaloiden prosesseja sekä lisätä käyttäjien ja potilaiden turvallisuutta.

Tehokkuutta Lisäämässä
Tehokkuus ilmenee muun muassa nykyaikaisessa asiakaspalvelussa sähköisten työkalujen ja sähköisen tilaustenkäsittelyn muodossa. Yhteistyössä palveluntarjoajien kuten Global Healthcare Exchange (GHX) –yrityksen kanssa, B. Braun mahdollistaa asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen modernien sähköisten viestintävälineiden käytön tehokkaasti ja yksinkertaisesti.

Kestävää Kehitystä Edistämässä
Kestävällä kehityksellä tarkoitamme luotettavuutta, jota B. Braun tarjoaa työntekijöilleen ja asiakkailleen. Yhteiskunnan jäseninä meillä on vastuu siitä yhteisöstä, jossa toimimme.
Kaikessa toiminnassamme fokuksena on kestävän arvon tuottaminen seuraaville sukupolville. Tämä pitää sosiaalisen-, ympäristö- ja taloudellisen vastuun lisäksi sisällään eri tyyppisiä avustuksia taiteen, kulttuurin ja urheilun valituille projekteille. B. Braun tarjoaa työntekijöilleen koulutus- ja harjoitteluohjelmia, toimii yhteistyökumppanina puoliksi julkisissa ja puoliksi yksityisissä projekteissa, tukee yliopistoja, lääkäreitä ja oppilaita apurahojen sekä tieteellisten tapahtumien järjestämisen kautta.