Koti   |  Yhteystiedot   |  Toimipisteet
B. Braun Suomi


 
Koti > Yritys > Yritysvastuu

Yritysvastuu

Sitoudumme sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuumme kantamiseen monien eri projektien muodossa ympäri maailman. Kestävän kehityksen arvot ovat ohjanneet yritystämme menestyksekkäästi jo 175 vuoden ajan.

Ympäristövastuu
Vastuu ympäristömme suojelemisesta sisältyy kiinteästi toimintaamme ohjaaviin arvoihin. Ympäristönsuojelu yhtenä kulttuurimme perustavanlaatuisista arvoista on asia, jonka kehittämisessä haluamme olla aktiivisesti mukana omalla panostuksellamme. lisää


Sosiaalinen vastuu
Kestävän kehityksen tulee luoda mahdollisuuksia myös tuleville sukupolville. Yhdessä humanitaaristen organisaatioiden kanssa haluamme tehdä työtä niiden ihmisten hyväksi, joiden avuntarve on suurin. lisää

Taloudellinen vastuu
Nykypäivän maailmassa, jossa asiat muuttuvat usein ja nopeasti haluamme olla asiakkaillemme ja työntekijöillemme luotettava ja johdonmukainen kumppani. Toimintamme on vakaata mutta olemme silti valmiit reagoimaan dynaamisesti. lisää


Tiede/Koulutus
Lääketieteen nopea kehitys luo uusia haasteita työntekijöiden jatkuvaan koulutukseen. Tästä syystä me asetamme koulutuksen ja henkilökohtaisen kehityksen avainasemaan.

Taide & Kulttuuri
B. Braun-konserni haluaa tukea taidetta ja taiteen kehitystä. Olemme tukeneet nuoria kansainvälisiä taiteilijoita kartuttamalla nykytaiteen kokoelmaamme vuodesta 1992 alkaen.

Urheilu
Urheilun saralla B. Braun-konserni haluaa tukea alueellisia ja kansallisia tapahtumia sekä huippu-urheilijoita.