Koti   |  Yhteystiedot   |  Toimipisteet
B. Braun Suomi


 
Koti > Yritys > Compliance

Compliance

B. Braun vaatii ja edistää vastuullisia menettelytapoja.

Perheomistuksessa olevana yrityksenä B. Braunin johto on noudattanut kaikessa toiminnassaan lainmukaisuuden ja yritysvastuun periaatteita jo 175 vuoden ajan ympäri maailman.

Kaikki B. Braun–konsernin yhtiöt noudattavat vähimmäisvaatimuksena voimassa olevia lakeja ja muita määräyksiä maissa, joissa toiminta tapahtuu. Joissakin maissa on lisäksi harkittava huolellisesti, mitä yrityksen toimintatapasääntöjä tulisi noudattaa paikallisten lakien ja määräysten lisäksi.

B. Braun–konsernille Compliance tarkoittaa lainsäädännön ja lakisääteisten vaatimuksien noudattamisen lisäksi myös eettisten arvojen omaksumista. Näihin arvoihin kuuluvat esimerkiksi rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja kestävä kehitys, joita B. Braun toteuttaa avoimesti sisäisesti ja ulkoisesti. Toimintatapasääntöjä on noudatettava kaikessa yhtiömme toiminnassa kaikkialla maailmassa ja ne ovat työntekijöidemme eettisen menettelytavan perusta. Nämä toimintatapasäännöt ovat yleisesti B. Braunin Compliance-ohjelman perusta.

Kaikkien B. Braun–konsernin yhtiöiden on täytettävä nämä vähimmäisvaatimukset. Mahdolliset maakohtaiset tai maailmanlaajuiset lisäohjeet täydentävät toimintatapasääntöjä.