Henkilökohtaista ohjausta mikroneurokirurgian hands-on-kurssilla

Tuotteen pikahaku

Valitse kategoria tai alakategoria

Henkilökohtaista ohjausta mikroneurokirurgian hands-on-kurssilla

Itä-Suomen Mikrokirurgiakeskukseen kuuluu yli 200 m2:n harjoitteluympäristö ja laboratorio Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Helmikuussa siellä järjestettiin Aesculap Academyn mikroneurokirurgian hands-on-peruskurssi, jolle osallistui 12 neurokirurgiaan erikoistuvaa nuorta lääkäriä. Intensiivikurssilla keskityttiin perustekniikoiden hiomiseen. Jokainen osallistuja sai henkilökohtaista ohjausta oman tekniikkansa parantamiseen. Suuri kysyntä paljasti, että käytännönläheiselle kurssille löytyy tarvetta.

Mikrokirurgiaa on pidetty perinteisesti taiteenalana, joka opitaan oman työn ohella mestari-kisälli-asenteella. Tähän kaivataan alalla muutosta. Kuopion Mikrokirurgiakeskuksen johtaja Antti-Pekka Elomaa korostaa, että mikrokirurgia halutaan nostaa tieteenalaksi, joka perustuu jo vallitsevien oppimenetelmien lisäksi käytännönläheiseen koulutukseen. Huippuosaamisen saavuttaminen vaatii kirurgilta teorian tuntemisen lisäksi jatkuvaa kädentaitojen harjoittelua.

Tätä tavoitetta tukemaan perustettiin Itä-Suomen Mikrokirurgiakeskus vuonna 2017. Suomessa ainutlaatuisen laaja harjoitusympäristö ja laboratorio palvelevat sairaanhoidon ammattilaisia ja tutkijoita, jotka haluavat tutustua uusimpaan leikkaussalitekniikkaan.

Koska kirurgin ammattitaito rakentuu perustekniikoiden varaan, Kuopiossa järjestettiin 11.–13.2.2020 mikroneurokirurgian hands-on peruskurssi yhdessä Aesculap Academyn kanssa. Kansainväliselle kurssille osallistui 12 neurokirurgiaan erikoistuvaa lääkäriä, jotka tulivat Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Puolasta ja Egyptistä. Lähes kaikki olivat lähtötasoltaan erikoistumisensa alkuvaiheessa.

Kurssipaikat täyttyivät heti. Tämä kertoo toisaalta tarpeesta, myös siitä, että odotukset kurssin suhteen olivat korkealla. Myös kurssin jälkeen on tullut kyselyitä, milloin kurssi järjestetään uudelleen. Kysyntää käytännönläheiselle hands-on-kurssille löytyy.

Kahdeksan erilaista työpajaa

Kolmen päivän mittaisella kurssilla painopiste oli työpajoissa. Harjoitteissa hyödynnettiin muun muassa potilastapauksista tuotettuja 3D-tulosteita. Märkälaboratoriossa kädentaitoja harjoiteltiin vainajilla ja istukoilla.

– Onnistuimme kehittämään harjoitteita, jotka todella muistuttavat mikrokirurgiaa varsinaisessa potilastyössä. Esimerkiksi istukan pintakudosten dissektio koettiin erittäin luonnonmukaiseksi. Kun istukka vielä asetettiin 3D-tulostetun kallon sisälle, saatiin harjoitusmalli, jonka avulla voi harjoitella mestariksi, havainnollistaa Kuopion yliopistollisen keskussairaalan ylilääkäri Timo Koivisto.

Potilasturvallisuuden ja työn sujuvuuden kannalta on tärkeää saada harjoitella leikkaustekniikoita ennen kuin siirrytään leikkaamaan oikeita potilaita. Hands-on-peruskurssilla se onnistui erityisen hyvin, sillä välineistö ja harjoitustilat mukailivat oikeita leikkaussaliolosuhteita.

Osa työpajoista järjestettiin Itä-Suomen Mikrokirurgiakeskuksen märkälaboratoriossa.

Palautetta omasta tekniikasta

Kurssilla keskityttiin toimenpiteiden suunnitteluun virtuaalimallien ja leikkausvideoiden avulla. Antti-Pekka Elomaan mukaan visualisointi auttaa uraansa aloittavia kirurgeja ennakoimaan ongelmia leikkaussalissa.

Kiitosta saatiin muun muassa siitä, että kurssi antoi mahdollisuuden keskittyä omien perustaitojen hiomiseen yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Yhtä kouluttajaa kohden oli enintään kaksi koulutettavaa. Tämä mahdollisti henkilökohtaisen palautteen antamisen läpi kurssin. Yhdessä käytiin läpi esimerkiksi leikkausmikroskoopin säätämistä, ergonomiaa ja optimaalisten instrumenttien valintaa.

Oulun yliopistollisesta sairaalasta kurssille osallistui Jenni Määttä. Hän ilmoittautui mukaan kuultuaan kehuja kahdelta vanhemmalta kollegalta, jotka osallistuivat vuotta aiemmin Kuopiossa järjestetylle kurssille. Määttä tuli kurssille saadakseen hyvän startin uralleen ja oppiakseen oikeat työtavat heti alusta alkaen. Hän valmistui keväällä 2019, ja on harjoitellut tähän asti pääosin itsenäisesti.

– Kurssilla antoisinta oli harjoitella tekniikoita erilaisilla alustoilla. Kouluttajat kommentoivat ja antoivat vinkkejä, jotka helpottavat jatkossa omatoimista harjoittelua. Kun tekniikan saa heti kuntoon, huonoja tapoja ei tarvitse korjailla myöhemmin. Kouluttajat muistuttivat myös siitä, kuinka tärkeää on nauttia perustekemisestä. Se toi rentoutta työskentelyyn, Määttä kertoo.

– Kurssin opettajat ovat alansa huippuosaajia. He pystyvät paitsi opettamaan perustekniikoita, myös antamaan yksilöllisiä vinkkejä, joiden avulla kukin pystyy hiomaan omaa tekniikkaansa. Harjoittelu näkyy myöhemmin siten, että leikkaukset sujuvat nopeammin ja turvallisemmin, ylilääkäri Koivisto toteaa.

Yhteinen innostus mikrokirurgiaan

Kurssin isoa kouluttajakuntaa yhdistää keskusteleva opetustapa ja halu kehittää mikrokirurgian osaamista. Yksi kouluttajista oli arvostettu tsekkiläinen neurokirurgi Jiří Fiedler. Hän aloitti mikrokirurgian kurssien järjestämisen Ceske Budejovice -sairaalassa 22 vuotta sitten. Sairaalan järjestämät kurssit ovat saaneet kansainvälistä arvostusta.

Fiedler pitää käytännönläheistä koulutusta ja harjoitusmahdollisuuksia laboratorio-olosuhteissa korvaamattoman tärkeinä erikoistumisvaiheessa oleville neurokirurgeille.

– Tietyn tyyppisen mikrokirurgian määrä on vähentynyt sitä mukaa, kun esimerkiksi suonensisäiset tekniikat ovat kehittyneet. Nuorilla kirurgeilla on entistä vähemmän mahdollisuuksia perehtyä mikroverisuonikirurgiaan leikkauksissa, ja siksikin laboratorioharjoittelua on tärkeää kehittää, Fiedler muistuttaa.

Hands-on-harjoittelu antaa uraansa aloitteleville kirurgeille mahdollisuuden siirtyä toimenpiteen seuraamisesta ja siinä avustamisesta aktiiviseen rooliin. Fiedler painottaa, että esimerkiksi mikroverisuonien ohitusleikkauksessa on lähes mahdotonta onnistua ilman aiempaa harjoitusta. Siksi on tärkeää, että mikrokirurgian tekniikoita harjoitellaan leikkaussalin ulkopuolella. Hands-on-kurssit tarjoavat kirurgille oivallisen mahdollisuuden tutustua omiin kykyihinsä ja rajoituksiinsa. Fiedler kehuu Kuopion kurssia oivaltavasta otteesta, joka tuo uusia lähestymistapoja usein monotoniseen laboratorioharjoitteluun.

Kurssilla tekniikoita harjoiteltiin erilaisilla alustoilla.

Kouluttajat saavat keskittyä opetukseen

Kuopion mikroneurokirurgian hands-on-kurssin käytännön järjestelyt, kuten tiedotuksen, talouspuolen ja kurssin markkinoinnin Suomessa ja kansainvälisesti, hoiti B. Braunin koulutusorganisaatio Aesculap Academy. B. Braun toimitti kurssilaisten käyttöön myös laitteita, instrumentteja ja ommelaineita.

– Maailmanlaajuisesti Aesculap Academy järjesti vuonna 2019 noin 2 360 kurssia, joille osallistui yhteensä lähes 69 000 henkilöä. Suomessa olemme järjestäneet terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja jatkokoulutuksia lähes 20 vuoden ajan. Akatemia perustettiin Saksassa 25 vuotta sitten, mainitsee B. Braunin Suomen Aesculap Academyn toiminnasta vastaava Mia Pentinmikko.

Aesculap Academyn pitkä kokemus käytännön järjestelyistä antoi kurssin kouluttajakunnalle mahdollisuuden keskittyä opetuksen sisältöön.

– Opettajat ja kurssilaiset tulivat useista eri maista ja olivat kaikki erittäin motivoituneita. Kurssin ilmapiiri oli todella hyvä. Emme toki olisi onnistuneet ilman Aesculap Academya, jonka kansainvälisen verkoston, kurssien järjestämiskokemuksen ja resurssien avulla suoriuduimme joka suhteessa ammattimaisesti. Tämä myös näkyi kurssipalautteissa, ylilääkäri Timo Koivisto kiittää.

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä sähköpostilla
B. Braun Medical Oy
Karvaamokuja 2b
00380 Helsinki