Settioptimointi

Tuotteen pikahaku

Valitse kategoria tai alakategoria

Settien optimointi tapahtuu asiakkaan luona

Set Consulting

Asiantuntijamme analysoivat ja optimoivat setit yhdessä asiakkaan kanssa paikan päällä, jotta setit ovat tarpeen mukaiset ja settejä on riittävästi. Turhat instrumentit ja käyttämättömät setit poistetaan käytöstä. Käyttöön jäävien settien sisältö standardisoidaan ja saatetaan instrumenttien osalta ajan tasalle, jotta setit palvelevat kyseessä olevissa toimenpiteissä. Samalla päätetään setteihin sopivista kontainereista, jotta pakkaaminen ja instrumenttien kierto saadaan tehokkaammaksi. 

Ovatko nämä kysymykset sinulle tuttuja?

 • Miten setin sisältö saadaan ajantasalle vastaamaan nykyisiä leikkaustekniikoita?
 • Miten voin parantaa kirurgisten settien käytettävyyttä ja tehokkuutta?
 • Miten voimme yhdistää eri kliinisen henkilökunnan kiinnostuksen?
 • Miten parannan uudelleenkäsittelyn toimenpiteitä?

Arvolupaus

 • Tavoitteiden ja menetelmien määrittäminen kick-off -tilaisuudessa, jossa mukana projektiin osallistuvat sairaalahenkilöstö
 • Vaatimusten ja tarpeiden mukaiset settisisällöt ja -määrät perustuen käyttäjien kanssa käytyihin konsultaatioihin
 • Konsultaation jälkeen työstämme suositukset uudistetuille seteille.

Settioptimoinnin vaiheet:

 1. Käyttämättömien instrumenttien ja settien / lääkärikohtaisteb settien tai instrumenttien karsiminen
 2. Samanlaisten settien sisällön standardisointi  / perusinstrumentit kaikille kirurgisille toimenpiteille (esim. sakset)
 3. Päivittäminen: Instrumentit saatetaan ajantasalle vastaamaan nykyisiä leikkaustoimenpiteitä
 4. Optimointi: Settien sisältö muokataan käyttötarkoitusten mukaan  / settien yhdistäminen tai jakaminen tarvittaessa, jotta varmistetaan tehokkaat kierrot
 5. Kontainerit: Määritetään settien sisältöihin sopivat kontainerit.

Hyödyt ja lopputulos

 • Riittävä määrä settejä ja asianmukaiset settien sisällöt
 • Lyhyempi pakkaukseen kuluva aika
 • Settien painon pieneneminen
 • Henkilöstön ja teknisten resurssien tehokkaampi käyttö
 • Matalampi korjausaste
 • Pienentyneet ostokulut
 • Tehokas settien kierto
 • Yhtenäinen vaihtovarasto
 • Optimoidut hankintaprosessit
 • Eri valmistajien määrän vähentyminen
 • Standardisoidut instrumenttimallit
 • Uusien settilistojen luonti 
B. Braun Medical Oy
Karvaamokuja 2b
00380 Helsinki