Yksityisyydensuoja

Tuotteen pikahaku

Valitse kategoria tai alakategoria

Tietosuojakäytäntö ja suostumus tietojen käyttöön

Seuraavassa yksityiskohtaisessa tietosuojakäytännössä selitetään, mitä tietoja verkkosivustollamme kerätään ja mitä tietoja käsittelemme ja käytämme.

Tietosuoja on meille tärkeä asia, jonka otamme hyvin vakavasti. Toimintamme perustuu luottamukseen ja yhteistyöhön, ja teemme parhaamme toimiaksemme käyttäjää tyydyttävällä tavalla – mikä luonnollisesti koskee myös käyttäjän henkilötietojen käsittelyä. Näissä tietosuojakäytännön ehdoissa kerromme, millä tavalla käsittelemme henkilötietoja. Pyydämme käyttäjää huomioimaan seuraavat tiedot. Tietosuojakäytäntömme täydentää B. Braunin verkkosivuston käyttöehtoja.

Näihin tietosuojakäytäntöihin voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia, kun verkkosivustoa kehitetään ja uusia lakisääteisiä vaatimuksia, uusia teknologioita tai palvelun parannuksia otetaan käyttöön. Sen vuoksi on suositeltavaa lukea tietosuojakäytäntö aika ajoin uudelleen.

Tämän verkkosivuston operaattori ja tietosuojan vastuullinen valvoja on:

B. Braun Medical Oy
Karvaamokuja 2b
00380 Helsinki
Suomi

Tämä tietosuojakäytäntö koskee B. Braunin käyttäjästä keräämiä tietoja, myös henkilötietoja. Henkilötiedot ovat sellaisia tietoja tai yksittäisten tietojen yhdistelmiä, joista käyttäjän voi tunnistaa.

Käsittelemme henkilötietoja Suomen tietosuojalakien sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Emme missään tapauksessa luovuta henkilötietoja B. Braun -konsernin ulkopuolisille tahoille mainonta- tai markkinointitarkoituksiin ilman käyttäjän suostumusta.

Olemme kansainvälinen yhtiö ja teemme yhteistyötä ulkoisten palveluntuottajien kanssa. Mikäli käsiteltävät tiedot sisältävät henkilökohtaista sisältöä, olemme tehneet tarvittavat, sovellettavien lakien mukaiset sopimus- ja organisaatiojärjestelyt, joilla varmistetaan käyttäjän tietojen turvallisuus.

Yhtiön sisällä tietosuojavastaavat valvovat lakien ja tämän käytännön noudattamista. Työntekijämme on koulutettu käsittelemään henkilötietoja, ja he ovat kirjallisesti sitoutuneet noudattamaan tietosuojamääräyksiä.

Yleisesti verkkosivustoamme voi käyttää luovuttamatta henkilötietoja. Mikäli henkilötietoja (esimerkiksi nimiä, osoitteita tai sähköpostiosoitteita) kerätään, se tapahtuu aina mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoisesti.

Pyydämme huomioimaan, että internetissä tapahtuvaan tiedonsiirtoon (esimerkiksi sähköpostiviestintään) voi liittyä tietoturva-aukkoja. Pyrimme suojaamaan käyttäjän tietoja kolmansien osapuolten valtuuttamattomalta käytöltä erilaisin varotoimin, kuten salanimillä, tietotaloudellisuudella, poistoaikojen noudattamisella ja käyttämällä ajanmukaista teknologiaa. Suojauskeinoista huolimatta emme voi täysin poistaa kolmansien osapuolten laittoman toiminnan mahdollisuutta.

Kun käyttäjä vierailee verkkosivustollamme, jokainen käyttö tallennetaan tilapäisesti verkkopalvelimen lokitiedostoon. Seuraavat tiedot tallennetaan, kunnes ne poistetaan automaattisesti:

 • pyynnön tehneen tietokoneen anonyymisoitu IP-osoite
 • käytön päivämäärä ja kellonaika
 • pyydettyjen tietojen nimi ja URL
 • tieto siitä, onnistuiko pyyntö
 • käytetyn selaimen ja käyttöjärjestelmän tunnistetiedot
 • verkkosivu, jonka kautta käyttö tapahtui
 • internet-palveluntarjoajan nimi

Näiden tietojen lainmukaisen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa verkkosivuston käyttö (muodostaa yhteys), turvata järjestelmää, hallinnoida verkkoinfrastruktuuria teknisesti sekä optimoida internet-palvelujen tarjontaa. Kun käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojakäytännön, hän antaa suostumuksensa näiden tietojen keräämiseen. Käyttäjä voi kieltäytyä tietojen käsittelystä. Jos käyttäjä kieltäytyy tietojen käytöstä, ilmoitamme, että palvelujemme käytössä voi ilmetä rajoituksia.

Näitä henkilötietoja ei käytetä muutoin kuin edellä mainituissa tarkoituksissa, ellei käyttäjä erikseen anna lupaa tietojen laajempaan käyttöön.

Yleisen tietosuoja-asetuksen tiedonkeruun välttämisen ja taloudellisen tiedonkäytön periaatteen mukaisesti keräämme verkkosivustollamme henkilötietoja vain silloin, kun sitä vaaditaan käyttäjän pyytämän tarkoituksen toteuttamiseksi, kun olemme lakisääteisesti tai sopimusten vuoksi velvollisia keräämään tietoja, jos meillä on tiedonkeruuseen hyväksyttävä syy ja/tai jos käyttäjä vapaaehtoisesti antaa meille suostumuksensa.

Kun käyttäjä antaa henkilökohtaisia tai yritystään koskevia tietoja (esim. sähköpostiosoitteita, nimiä, osoitteita), tietojen luovuttaminen tapahtuu täysin vapaaehtoisesti.

Käsittelemme käyttäjän yhteystietoja ja yritystietoja lakien mukaisesti ja olemassa olevien tai vireillä olevien liikekumppanuuksien yhteydessä. Lisäksi syöttäessään tietoja käyttäjä antaa suostumuksensa syötettyjen tietojen keräämiseen, käsittelyyn tai käyttämiseen käyttäjän määrittämää tarkoitusta varten. Käsittelemme ja säilytämme käyttäjän antamia tietoja vain niin kauan kuin niiden käyttötarkoitus edellyttää ja poistamme ne, kun käyttötarkoitus on toteutettu tai kun tietojen säilytysaika on päättynyt. Tietoja ei kerätä, käsitellä tai käytetä mitään muuta tarkoitusta varten. Jos käyttäjä kieltäytyy tietojen käytöstä, ilmoitamme, että palvelujemme käytössä voi ilmetä rajoituksia. Kokonaisvaltaisen palvelun tarjoamiseksi käyttäjälle käyttäjän tietoja siirretään ja käytetään B. Braun -konsernin sisällä (tietoja B. Braun -konsernista löydät täältä).

Saatamme käyttää tietoja seuraavista syistä:

Lakisääteiset syyt:

 • yleisten ehtojen toteuttaminen
 • liiketoiminnan hallinta
 • suojautuminen mahdollisilta vilpillisiltä liiketapahtumilta tai niiden tunnistaminen

Sopimusvelvoitteet:

 • ostojen ja muiden palvelujen maksujen käsittely
 • hakemusasiakirjojen käsittely

Perusteltu syy:

 • mainontamme tehokkuuden selvittäminen
 • uusien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen
 • tuotteidemme, palvelujemme ja verkkosivustomme käytön analysointi
 • tieto verkkosivustolle saapumisen tavoista

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään yksinomaan lakisääteisen luvan tai käyttäjän suostumuksen perusteella (artikla 6(1)(a) GDPR). Suostumus tietojen käsittelyyn voidaan peruuttaa milloin tahansa. Käyttäjän suostumusta henkilötietojen käsittelyyn saatetaan tarvita useissa eri tapauksissa:

 • yhteydenotto
 • näytteiden, palkintojen, tuotteiden ja tietojen lähettäminen
 • rekisteröityminen kilpailuihin, ohjelmiin tai tarjouksiin käyttäjän pyynnöstä
 • muiden käyttäjälle tarjottujen palvelujen toimittaminen
 • lain sallimissa tapauksissa B. Braunin tuotteita ja palveluja koskevien, käyttäjälle kohdennettujen, pyytämättömien tarjousten ja tietojen toimittaminen
 • verkkosivustolla toteutettavat kyselyt
 • käyttäjän kiinnostuksen mukaisesti kohdennetun mainonnan kehittäminen ja esittäminen

Käytämme keräämiämme tietoja käyttäjän pyytämien tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseen, B. Braunin tuotteita ja palveluja koskevien tietojen välittämiseen käyttäjälle, verkkosivuston ja palvelujen (esim. uutiskirjeen) hallinnointiin sekä turvaamaan lakisääteiset tietojenkäsittelyä koskevat oikeutemme ja täyttämään velvollisuutemme.

Kokonaisvaltaisen palvelun tarjoamiseksi käyttäjälle käyttäjän tietoja siirretään ja käytetään B. Braun -konsernin sisällä (tietoja B. Braun -konsernista löydät täältä).

Lapset ja alle 18-vuotiaat eivät tavallisesti siirrä henkilötietojaan meille ilman vanhempiensa tai huoltajiensa suostumusta. Emme pyydä henkilötietoja lapsilta ja vakuutamme, että emme kerää henkilötietoja lapsilta, käytä niitä millään tavalla tai paljasta niitä kolmansille osapuolille ilman lupaa.

Internet on maailmanlaajuinen avoin alusta. Internetin luontaisen toimintatavan ja siihen liittyvien järjestelmäriskien vuoksi kaikki tiedonsiirto tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Käyttäjän turvallisuuden parantamiseksi tarjoamme palvelumme salatun tiedonsiirron avulla.

Internetsivustollamme käytetään myös evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka on tallennettu käyttäjän tietokoneelle ja jotka selain tallentaa. Ne eivät vahingoita käyttäjän tietokonetta eivätkä sisällä viruksia. Niiden tarkoituksena on tehdä palveluistamme helppokäyttöisempiä, tehokkaampia ja turvallisempia. Osa evästeistä (niin kutsutut toiminnalliset evästeet, jotka koskevat esimerkiksi kieliasetuksia ja tilausprosesseja) vaaditaan, jotta verkkosivuston oleelliset toiminnot voidaan toteuttaa. Ilman näitä evästeitä verkkosivustoa ei voi käyttää tarkoitetulla tavalla.

Suurin osa käytetyistä evästeistä on niin sanottuja istuntoevästeitä. Ne poistetaan automaattisesti sen jälkeen, kun käyttäjä on poistunut sivustolta. Muut evästeet pysyvät tallennettuna päätelaitteelle, kunnes käyttäjä poistaa ne. Näiden evästeiden avulla voimme tunnistaa käyttäjän selaimen uudelleen seuraavalla käynnillä.

Evästeitä on kahta erilaista tyyppiä:

 1. Väliaikaiset evästeet: Suurin osa käytetyistä evästeistä on "väliaikaisia evästeitä", erityisesti "istuntoevästeitä". Nämä evästeet poistetaan automaattisesti vierailusi päättymisen jälkeen. Niiden avulla voimme tunnistaa selaimesi, kun palaat verkkosivustollemme saman istunnon aikana.
 2. Pysyvät evästeet: Muut pysyviksi evästeiksi kutsutut evästeet poistetaan automaattisesti laitteestasi vasta ennalta määrätyn ajanjakson jälkeen (joka vaihtelee evästetyypin mukaan).

Selaimen voi asettaa ilmoittamaan evästeiden asettamisesta sekä sallimaan evästeet yksi kerrallaan, kieltäytymään evästeistä tietyissä tapauksissa tai yleisesti sekä ottamaan käyttöön evästeiden automaattisen poiston, kun selain suljetaan. Jos käyttäjä kieltää evästeet (mahdollinen verkkoselaimen asetus), verkkosivustoa voi silti käyttää (rajoitetuissa olosuhteissa).

Evästeistä löytyy lisätietoja kohdasta Evästekäytäntö.

Suojelemme käyttäjän tietoja laajoilla varotoimilla. Käyttäjän esim. HTML-verkkosivuille (yhteydenottolomakkeille) syöttämät tiedot lähetetään julkisen tietoverkon kautta salattuna (SSL – Secure Socket Layer) B. Braunille, missä niitä säilytetään ja käsitellään.

Verkkosivustolla käytetään SSL-salausta turvallisuussyistä ja luottamuksellisen sisällön, esimerkiksi käyttäjän meille eli verkkosivun ylläpitäjälle lähettämien kyselyjen, siirtämisen suojaamiseksi. Salatun yhteyden tunnistaa siitä, että selaimen osoiterivillä ei lue ”http://” vaan ”https://” ja siinä on lukkokuvake.

Kun SSL-salaus on käytössä, kolmannet osapuolet eivät voi lukea käyttäjän lähettämiä tietoja.

Kun käyttäjä lähettää meille tiedusteluja yhteydenottolomakkeella, tallennamme käyttäjän lomakkeelle syöttämät tiedot, mukaan lukien yhteystiedot, tiedustelun käsittelyä ja mahdollisia jatkokysymyksiä varten. Näitä tietoja ei välitetä eteenpäin ilman käyttäjän suostumusta.

Salesforce Marketing Cloudin käyttö

Käytämme Salesforce Marketing Cloudin jälleenmarkkinointipalveluja. Palveluntarjoaja on salesforce.com, Inc., The Landmark @ One Market Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105 USA (”Salesforce”). Jos käyttäjä on suostunut vastaanottamaan uutiskirjeemme ja vierailee verkkosivustollamme uutiskirjeen kautta, käytetään web beacon -jäljitteitä. Tällä tavalla seuraamme uutiskirjeemme tehokkuutta, esimerkiksi sitä, onko sähköpostiviesti avattu tai mikä uutiskirjeen osa on ollut erityisen kiinnostava.

Tähän tarkoitukseen käytämme mm. seurantamenetelmiä ”sähköpostin avaamisen seuranta” ja ”sähköpostilinkin seuranta”.

Sähköpostin avaamisen seuranta: Tällä seurataan, onko käyttäjä avannut uutiskirjeen. Seuranta tapahtuu 1x1 pikselin kokoisella HTML-mallilla, joka kuvataan jäljempänä.

Sähköpostilinkin seuranta: Tällä seurataan, onko sähköpostiviestin sisältämä linkki avattu (napsautus). Seurantaa varten Marketing Cloud muuntaa linkit seurattaviksi linkeiksi.

Salesforce käyttää useimmissa sähköpostiviesteissä niin kutsuttuja web beacon -jäljitteitä. Jäljite (josta käytetään myös nimistystä ”ClearGIF” tai ”seurantapikseli”) on pieni grafiikka (GIF-tiedosto, jonka koko on noin 1x1), jollaisia käytetään muun muassa verkkosivuilla tai HTML-sähköpostiviesteissä. Jäljitteitä käytetään samoihin tarkoituksiin kuin evästeitä, mutta käyttäjä ei voi huomata niitä. Jäljitteiden avulla voidaan saada tietoa etenkin siitä, onko sähköpostiviesti avattu ja pystyykö käyttäjän järjestelmä vastaanottamaan HTML-sähköpostiviestejä. Jäljitteiden kautta ei kerätä henkilötietoja.

Jos käyttäjä ei halua vastaanottaa jäljitteitä sisältäviä sähköposti-ilmoituksia, hän voi sen sijaan vastaanottaa sähköpostiviestit tekstimuotoisina (ei HTML-muodossa) vaihtamalla sähköpostiohjelmansa tätä koskevan asetuksen ja estämällä HTML-muotoiltujen sähköpostien vastaanottamisen.

Suostumus tietojen siirtoon käyttäjän pyytämien palvelujen puitteissa

Olet pyytänyt saada B. Braun -konsernilta tietoja tulevista tarjouksista ja tuotteista (esim. uutiskirjeitä, lomakkeita jne.). Tämän portaalin käytön puitteissa käyttäjän tietoja voidaan siirtää Yhdysvaltoihin sopimuksen velvoittamalle ja huolellisesti valitulle palveluntarjoajalle. Yhdysvalloissa voimassa oleva tietosuoja ei ole yhteensopiva saksalaisten tai eurooppalaisten standardien kanssa, minkä vuoksi asianmukaista tietosuojaa ei voida taata kaikissa tilanteissa. Suojataksemme käyttäjän tiedot mahdollisimman parhaalla tavalla on yhtiössämme ryhdytty tarvittaviin suojaustoimiin. Näin ollen käyttäjän tietoja siirretään Yhdysvaltoihin vain tarkoituksen rajaamalla ja säästeliäällä tavalla niin, että vain ehdottoman välttämättömät käyttäjän antamat tiedot tallennetaan.

Käyttäjän henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille (eli B. Braun -konsernin ulkopuolelle), ellei käyttäjä ole antanut tähän suostumustaan etukäteen. Tämä ehto ei koske tietojen luovuttamista palvelukumppaneille, kuten esimerkiksi pakettitoimituspalveluille tai rahdinvälittäjille silloin, kun tietojen luovutus on tarpeen tavaratoimituksen käsittelyä varten.

Logistiikkapalveluntarjoajat saavat toimituksia varten tarvitsemansa tiedot omalla vastuullaan käytettäväksi. Me osaltamme rajoitumme luovuttamaan vain tietoja, joita tarvitaan toimitusta varten.

Lisäksi sopimusten luomiseen ja käsittelyyn osallistuu muita palveluntarjoajia, esimerkiksi tietoteknisten palvelujen tarjoajia tai verkkosivuston palvelinpalvelujen tarjoajia. Nämä yhtiöt toimivat B. Braunin lukuun niin kutsutun tilausten käsittelyn puitteissa, ja ne voivat käyttää henkilötietoja vain meidän ohjeidemme mukaisesti.

B. Braun on sopimuksen nojalla velvoittanut nämä palveluntarjoajat noudattamaan yleistä tietosuoja-asetusta ja seuraa näiden yhtiöiden toimintaa.

Ehto ei myöskään koske tietojen luovuttamista tilausten käsittelyä tai tuotteiden tai palveluiden toimittamista varten tai B. Braun -konsernin sisällä tapahtuvaa kirjanpitoa ja selvittämistä varten. Luovutetut tiedot voidaan tallentaa (vrt. kohta 11) pilvipalvelussa salesforce.com, Inc., The Landmark @ One Market Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA (”Salesforce”). Myöskään tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman käyttäjän suostumusta.

Kaikissa mainituissa tapauksissa tietojen siirto tapahtuu sovellettavien kansallisten ja eurooppalaisten tietosuojamääräysten mukaisesti, ja siirrettävien tietojen määrä rajataan vain välttämättömään.

Jos käyttäjä tilaa tarjotun uutiskirjeen, tallennamme hänen nimensä ja sähköpostiosoitteensa sekä tiedon, jonka avulla voimme tarkistaa, että käyttäjä on annetun sähköpostiosoitteen haltija ja hyväksyy uutiskirjeen vastaanottamisen. Lisäksi käyttäjän osoitetta pyydetään, mikäli tehdään postilähetyksiä. Käyttäjän tietoja käsitellään yksinomaan tilattua uutiskirjettä varten, eikä niitä käytetä muihin tarkoituksiin. Myöskään käyttäjän tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisteröitymisjärjestelmämme lähettää vahvistuslinkin sisältävän rekisteröitymissähköpostiviestin, jolla varmistetaan, että käyttäjä on oikeasti tilannut valitun uutiskirjeen (nk. kaksinkertainen tilausmenettely).

Käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa myöntämänsä suostumuksen tietojen ja sähköpostiosoitteen tallentamiseen sekä niiden käytön uutiskirjeen lähettämiseen esimerkiksi uutiskirjeessä olevan peruutuslinkin kautta.

Jos käyttäjä tilaa uutiskirjeen yhteydenottolomakkeemme kautta, pyyntö käsitellään Salesforce Marketing Cloudissa (katso lisätietoja kohdasta 11).

Tällä verkkosivustolla käytetään Adobe Analyticsia, joka on Adobe Systems Software Ireland Limitedin (”Adobe”) verkkoanalyysipalvelu. Adobe Analytics käyttää evästeitä. Jos evästeen luomat verkkosivuston käyttöä koskevat tiedot siirretään Adoben palvelimelle, asetuksilla varmistetaan, että IP-osoite on anonyymisoitu ennen geopaikannusta ja korvattu geneerisellä IP-osoitteella ennen tallentamista. Adobe käyttää näitä tietoja tämän verkkosivuston operaattorin puolesta arvioimaan käyttäjän tekemää verkkosivuston käyttöä, koostamaan raportteja verkkosivuston aktiivisuudesta verkkosivuston operaattorille sekä suorittamaan verkkosivuston ja internetin käyttöön verkkosivuston operaattorin osalta liittyviä lisäpalveluja. Käyttäjän selaimen Adobe Analyticsille lähettämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Adoben tietoihin.

Käyttäjä voi estää evästeiden tallentamisen valitsemalla selaimestaan sitä vastaavan asetuksen. Tällöin käyttäjä ei ehkä pysty käyttämään kaikkia verkkosivuston toimintoja. Lisäksi käyttäjä voi estää evästeen luomien, käyttäjän verkkosivuston käyttöön liittyvien tietojen (myös käyttäjän IP-osoitteen) luovuttamisen Adobelle sekä Adoben toteuttaman näiden tietojen käsittelyn lataamalla ja asentamalla saatavilla olevan selainlisäosan tästä.

Olemme tehneet Adoben kanssa sopimuksen sopimustietojen käsittelystä ja noudatamme Adobe Analyticsin käytössä kaikkia Suomen tietosuojaviranomaisten tiukkoja vaatimuksia.

Verkkosivuston syötelomakkeita suojataan ”reCAPTCHA”-palvelulla, jonka toteuttaa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, jäljempänä ”Google”. Palvelun avulla voidaan erottaa, onko syöte peräisin ihmiseltä vai asiattomalta automaattiselta käsittelyjärjestelmältä.

Tietojemme mukaan Googlelle luovutetaan viite-URL, IP-osoite, verkkosivun vierailijoiden toiminta, tietoja käyttöjärjestelmästä, selaimesta, viipymisajasta, evästeistä, esitysohjeista ja komentotiedostoista, käyttäjän syöttötoiminnasta sekä reCAPTCHA-alueella tapahtuvista hiiren liikkeistä.

Google käyttää tällä tavalla kerättyjä tietoja muun muassa kirjojen ja muiden painettujen tuotteiden digitalisointiin sekä eri palvelujen, kuten Google-katunäkymän ja Google-karttojen (esimerkiksi talojen numeroiden ja kadunnimien tunnistuksen) optimointiin.

reCAPTCHAn yhteydessä lähetettyä IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin, ellei käyttäjä ole kirjautunut sisään Google-tililleen hänen käyttäessään reCAPTCHA-lisäosaa. Jos käyttäjä haluaa estää tämän verkkosivullamme itseään ja toimintaansa koskevien tietojen siirtämisen ja tallentamisen Googlelle, hänen on kirjauduttava ulos Google-tililtään ennen käyntiään meidän verkkosivullamme tai reCAPTCHA-lisäosan käyttämistä.

reCAPTCHA-palvelun kautta kerättyjen tietojen käyttöön sovelletaan Googlen käyttöehtoja: https://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/

Adobe Target -palvelua (Adobe Systems Software Ireland Limited (”Adobe”)) käytetään verkkosivuston analysointiin ja optimointiin.

Adobe Target -palvelun avulla verkkosivustolla voidaan suorittaa niin sanottuja A/B- tai monimuuttujatestejä. Ohjelmisto ohjaa siten sivuversiota, jota on muokattu verkkosivuston alkuperäiseen versioon verrattuna (erilainen muotoilu tai sisältö). Tällä tavalla voidaan selvittää sivustolla vieraileville paremmin toimiva vaihtoehto ja verkkosivusto voidaan optimoida kävijöiden tarpeiden mukaan. Näissä tapauksissa sivuversioita voidaan myös hallinnoida pysyvästi tietyille kävijäsegmenteille.

Tätä tarkoitusta varten Adobe Target ei kerää käyttäjän IP-osoitteita tai henkilökohtaisia tietoja. Target käyttää IP-osoitteita vain istunnon ajan (vain muistissa, ei koskaan pysyvästi). Käyttäjän käyttäytymistä arvioidaan kvantitatiivisten menetelmien perusteella. Testejä ja muunnelmia hallitaan myös evästeiden avulla. Lisätietoja evästeistä ja evästeiden kieltämisestä löydät evästekäytännöstämme.

Voit deaktivoida Adobe Targetin manuaalisesti poistamalla evästeet käytöstä tämän linkin kautta: https://bbraunmelsungenag.tt.omtrdc.net/optout

Tämä ei kuitenkaan ole virallinen dokumentaatio päätöksestäsi ja evästeiden kieltäminen voi olla ristiriidassa päätöksesi kanssa, jonka olet mahdollisesti tehnyt käyttäessäsi verkkosivustoamme evästehyväksyntätoiminnon kautta.

Lisätietoja Adoben tietosuojakäytännöstä ja tietosuojalausunnosta löytyy osoitteessa https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

Tällä verkkosivustolla kerätään anonyymisoituja tietoja (markkinointievästeitä) Pixelpark GmbH:n (https://www.publicpixelpark.de/) teknologioiden avulla ja lähetetään ne Pixelpark GmbH:lle. Nämä evästeet on suunniteltu tarpeita vastaaviksi sekä optimoimaan verkkosivustoa ja tukemaan tilastollista analyysia ja multimediakäyttöä. Pixelpark GmbH käyttää tähän tarkoitukseen evästeitä. Ne ovat tietokoneelle tallennettuja tekstitiedostoja, joiden avulla voidaan analysoida verkkosivuston käyttöä (vrt. kohta 9 ”Evästeiden käyttö”).

Tietoja ei käytetä verkkosivuston vierailijan henkilökohtaiseen tunnistamiseen.

Anonyymisoituja käyttötietoja voivat käyttää sekä verkkosivuston operaattorit että muut mainostajat ja Pixelpark GmbH:n kumppanit tunnistamaan kiinnostavia käyttöilmiöitä ilman, että verkkosivuston yksittäisen käyttäjän henkilöllisyyttä voidaan päätellä.

Erilaisten B. Braunin internet-sisältöjen yhteydessä saatetaan käyttää kolmansien osapuolten sisältöjä (niin kutsuttuja lisäosia, ”plug-ins”). Näitä voivat olla YouTube-videot, RSS-syötteet, muiden verkkosivustojen grafiikat tai sosiaalisen median painikkeet, kuten esimerkiksi Facebook-jakopainike.

Jos käyttäjä on B. Braunin verkkosivulla, johon on integroitu kolmansien osapuolten sisältöä, tietyissä olosuhteissa vastaaviin sosiaalisiin verkostoihin muodostetaan yhteys. Painikkeiden sisältöä voidaan näin siirtää käyttäjän selaimeen ja integroida osaksi verkkosivua. Tämä tarkoittaa, että kyseinen palveluntarjoaja saa tällöin aina ne tiedot, joilla käyttäjä on kutsunut B. Braunin verkkosivua. Sillä ei ole merkitystä, onko käyttäjä sosiaalisen verkoston jäsen tai onko hän kirjautunut verkostoon sisään. Lisäksi sosiaalinen verkosto kerää automaattisesti tietoja riippumatta siitä, tekeekö käyttäjä mitään integroituun sisältöön liittyvää toimintaa. Tähän liittyen voidaan siirtää seuraavia tietoja: IP-osoite, tietoa selaimesta, käyttöjärjestelmistä, näytön tarkkuudesta, selaimeen asennetuista lisäosista (esim. Adobe Flash Player), käynnin lähteestä (jos käyttäjä on seurannut linkkiä) ja nykyisen verkkosivun URL-osoitteesta.

Jos käyttäjä on kirjautunut johonkin sosiaaliseen verkostoon vieraillessaan B. Braunin verkkosivulla, tietyissä olosuhteissa tiedot verkkosivun kutsusta yhdistetään käyttäjän jäsenyystietoihin ja tallennetaan. Jos käyttäjä on sosiaalisen verkoston jäsen eikä halua lähettää näitä tietoja, hänen on kirjauduttava ulos sosiaalisesta verkostosta ennen B. Braunin verkkosivulla käymistä.

B. Braun ei pysty vaikuttamaan sosiaalisten verkostojen keräämien tietojen laajuuteen. Lisätietoja tiedonkeruun lajista, laajuudesta ja tarkoituksesta, tietojen myöhemmästä käsittelystä sekä käyttäjän tähän liittyvistä oikeuksista ja mahdollisuuksista suojata yksityisyyttä asetusten avulla on saatavana kyseisten sosiaalisten verkostojen tietosuojakäytännöistä.

Lisäksi käyttäjällä on mahdollisuus estää sosiaalisen median lisäosat selaimen lisäosan avulla ja siten estää tietojen lähettäminen.

18.1    Facebook-lisäosien tietosuojakäytäntö

Verkkosivustollemme on integroitu Facebookin sosiaalisen verkoston lisäosia, jotka toteuttaa Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook-lisäosat tunnistaa verkkosivullamme olevasta Facebook-logosta. Yleiskatsauksen Facebook-lisäosista voi lukea täältä: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kun käyttäjä vierailee verkkosivustollamme, käyttäjän selaimen ja Facebookin palvelimen välille muodostetaan suora yhteys lisäosan kautta. Näin Facebook saa tiedon siitä, että käyttäjä on käynyt verkkosivullamme IP-osoitteestaan. Näin Facebok voi yhdistää käyttäjän vierailun verkkosivullamme käyttäjän käyttäjätiliin. Me verkkosivuston tarjoajana emme saa tietoomme siirrettyjen tietojen sisältöä tai sitä, miten Facebook käyttää näitä tietoja. Lisätietoja tästä voi lukea Facebookin tietosuojakäytännöstä osoitteessa http://fi-fi.facebook.com/policy.php.

Jos käyttäjä ei halua, että Facebook yhdistää hänen käyntinsä verkkosivustollamme hänen Facebook-käyttäjätiliinsä, hänen tulee kirjautua ulos Facebook-tililtään.

18.2   Twitterin tietosuojakäytäntö

Verkkosivustollemme on integroitu Twitter-palvelun toimintoja. Nämä toiminnot toteuttaa Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Kun käyttäjä käyttää Twitteriä ja uudelleentwiittaustoimintoa, käyttäjän vierailemat verkkosivut yhdistetään hänen Twitter-tiliinsä ja ilmoitetaan muille käyttäjille. Tällöin myös siirretään tietoja Twitterille. Me verkkosivuston tarjoajana emme saa tietoomme siirrettyjen tietojen sisältöä tai sitä, miten Twitter käyttää näitä tietoja. Lisätietoja tästä voi lukea Twitterin tietosuojakäytännöstä osoitteessa http://twitter.com/privacy.

Käyttäjä voi muuttaa tietosuoja-asetuksiaan Twitter-tilin asetuksista: http://twitter.com/account/settings.

18.3   LinkedInin tietosuojakäytäntö

Verkkosivustollamme käytetään LinkedIn-verkoston toimintoja. Toiminnot toteuttaa LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. LinkedInin palvelimiin muodostetaan yhteys aina, kun käyttäjä kutsuu verkkosivuamme, joka sisältää LinkedInin toimintoja. LinkedIn saa tiedon siitä, että käyttäjä on käynyt verkkosivustollamme IP-osoitteestaan. Jos käyttäjä painaa LinkedInin suosituspainiketta ja on kirjautuneena LinkedIn-tililleen, LinkedIn pystyy yhdistämään käyttäjän käynnin verkkosivullamme hänen käyttäjätiliinsä. Me verkkosivuston tarjoajana emme saa tietoomme siirrettyjen tietojen sisältöä tai sitä, miten LinkedIn käyttää näitä tietoja.

Lisätietoja tästä voi lukea LinkedInin tietosuojakäytännöstä osoitteessa: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

18.4   YouTuben tietosuojakäytäntö

Verkkosivustollamme käytetään Googlen ylläpitämien YouTube-verkkosivujen lisäosia. Verkkosivujen ylläpitäjä on YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jos käyttäjä vierailee verkkosivullamme, jolle on asennettu YouTube-lisäosa, muodostetaan yhteys YouTuben palvelimiin. Tällöin YouTuben palvelimelle ilmoitetaan, millä verkkosivullamme käyttäjä on vieraillut.

Jos käyttäjä on kirjautuneena YouTube-tililleen, hän sallii YouTuben yhdistää selainkäyttäytymisensä suoraan henkilökohtaiseen profiiliinsa. Käyttäjä voi estää tämän kirjautumalla ulos YouTube-tililtään.

Lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä voi lukea YouTuben tietosuojakäytännöstä osoitteessa: https://www.google.fi/intl/fi/policies/privacy.

Jos käyttäjä käyttää Extranet-palveluamme, hänen on annettava tiettyjä henkilötietojaan, jotka käsittelemme ja tallennamme ja joiden avulla kohdistamme palvelutarjontamme käyttäjän tarpeita vastaavaksi. Käyttäjä voi hallinnoida tietojaan milloin tahansa kohdassa Oma profiili (My Profile). Käyttäjä voi pyytää poistamaan profiilinsa ilmoittamalla siitä meille osoitteeseen mybbraun@bbraun.com, jonka jälkeen kaikki pääsy Extranetiin poistetaan käyttäjän tietojen poistamisen yhteydessä.

19.1   Yhteydenpito asiantuntijoiden kanssa

Extranetin kautta käyttäjä voi olla yhteydessä ja verkostoitua B. Braunin työntekijöiden kanssa. Käyttäjä saa ammattiverkostonsa puitteissa B. Braunin työntekijöiltä uusia tietoja ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.

19.2   Lokitiedostot

Käyttäjän antamien tietojen lisäksi myös IP-osoite, josta käyttäjä vierailee Extranetissä, tallennetaan, ja tarvittaessa sitä käytetään oikeuskanteiden perusteena ja todisteena. IP-osoitetietoja ei käytetä muulla tavoin, ja sen tallentaminen tapahtuu yksinomaan ennaltaehkäisytarkoituksessa. Edelleen varmistetaan, että tiedoista ei pystytä päättelemään yksittäistä Extranetin käyttäjää.

19.3   Pääsy tietoihin ja sähköposti-ilmoituksiin

Kun käyttäjä on tunnistautunut ja rekisteröitynyt, hän saa pääsyn My B. Brauniin ja sen tietoihin, asiakirjoihin ja sovelluksiin.

My B. Braunin käyttäjälle tarjotaan maksuttomia sähköpostiviestejä. Näiden sähköpostiviestien vastaanottamista varten käyttäjän on ilmoitettava sähköpostiosoite, joka on hänen yksinomaisessa käytössään tai joka on luovutettu yksin hänen käyttöönsä. Muiden sähköpostiosoitteiden, etenkin kolmansien osapuolten, ilmoittaminen on kielletty. Antamalla sähköpostiosoitteensa käyttäjä suostuu näiden tietojen käsittelyyn.

Sähköpostipalvelujen peruuttamista varten on käytössä peruutustoiminto. Jos peruuttamisessa ilmenee teknisiä tai muita ongelmia, käyttäjät saavat teknistä tukea osoitteesta mybbraun@bbraun.com.

19.4   Käyttäjän omien tietojen poisto

Säilytämme käyttäjien tietoja vain niin kauan kuin lakisääteiset velvoitteet tai yhteiset liikesuhteet niin vaativat tai sallivat. Tämän jälkeen kaikki käyttäjän henkilötiedot poistetaan, ellei mikään lakisääteinen säilytysaikavaatimus estä sitä. 

Käyttäjällä on aina oikeus saada veloituksetta tietää henkilötietonsa (GDPR, art. 15), niiden alkuperä ja vastaanottajat ja tietojenkäsittelyn tarkoitus sekä oikeus oikaista tietoja (GDPR, art. 16), poistaa ne (GDPR, art. 17) tai rajoittaa niiden käsittelyä (GDPR, art. 18). Lisäksi käyttäjällä on oikeus saada haltuunsa häneen liittyvät henkilötiedot, jotka hän on luovuttanut vastuulliselle osapuolelle, jäsennettynä yleisessä ja konekielisessä muodossa (oikeus tietojen siirtoon, GDPR, art. 20).

Lisäksi käyttäjä voi milloin tahansa perua suostumuksensa (oikeus kieltäytyä, GDPR, art. 21), jonka hän on antanut sellaisten tietojensa käsittelyyn ja käyttöön, jotka eivät ole välttämättömiä hallitsevan lainsäädännön tai suoraan olemassa olevan sopimussuhteen käsittelyn perusteella. Käyttäjä voi olla tämän asian sekä henkilötietoihin liittyvien lisäkysymysten osalta meihin yhteydessä yhteystiedoissa mainittuun osoitteeseen. Pyynnöstä ilmoitamme kirjallisena ja sovellettavien lakien mukaisesti, olemmeko tallentaneet sinua koskevia henkilötietoja ja mitä tietoja olemme tallentaneet.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kysymykset voi lähettää suoraan tietosuojavastaavalle ja hänen tiimilleen. He myös vastaavat tietopyyntöihin, hakemuksiin ja valituksiin:

B. Braun Medical Oy
Karvaamokuja 2b
00380 Helsinki
Suomi

Sähköpostiosoite: tietosuoja.fi@bbraun.com

21.1   Käyttäjän oikeus saada tietoa

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti asiakkaillamme on oikeus saada maksutta tietoonsa heistä tallennetut tiedot. Pyynnöstä ilmoitamme kirjallisena ja sovellettavien lakien mukaisesti, olemmeko tallentaneet käyttäjää koskevia henkilötietoja ja mitä tietoja olemme tallentaneet. Yhteydenottolomakkeen löydät täältä.

21.2   Käyttäjän oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Valituksia voi tehdä nimetylle valvontaviranomaiselle:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800
00521 Helsinki

Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Tämä tietosuojakäytäntö on nähtävissä ja printattavissa B. Braunin verkkosivulta käyttämällä linkkiä "yksityisyydensuoja".

Päivitetty heinäkuussa 2021