Käyttöehdot

Tuotteen pikahaku

Valitse kategoria tai alakategoria

Verkkosivuston yleiset käyttöehdot

Tämän verkkosivuston tarkoituksena on jakaa yleistä tietoa B. Braunista sekä sen tuotteista ja palveluista. Sivuston tarkoituksena ei ole jakaa tuotekoulutustietoa tai ohjeita liittyen B. Braunin tuotteisiin ja palveluihin. Erityiset tuotteitamme ja palveluitamme koskevat tietopyynnöt tulee osoittaa suoraan B. Braunille.

Tällä verkkosivustolla on tuotetietoja, jotka on suunnattu laajalle kohderyhmälle, ja joukossa saattaa olla tietoa tuotteista, joita ei ole saatavana Suomessa. Emme ole vastuussa sellaisten tietojen käyttämisestä, jotka tietyissä olosuhteissa eivät ole vastaavien voimassa olevien maakohtaisten lakien, määräysten, rekisteröintien tai käytäntöjen mukaisia.

Teemme parhaamme, että käytettävissä olevat tiedot ovat täsmällisiä ja ajantasaisia. Emme kuitenkaan ole vastuussa tietojen täydellisyydestä, ajantasaisuudesta ja täsmällisyydestä. Emme ole vastuussa suorista tai epäsuorista aineettomista tai aineellisista vahingoista. Käyttö tapahtuu yksinomaan käyttäjän omalla vastuulla, paitsi jos epätarkkojen tietojen syynä on ollut tahallisuus tai törkeä huolimattomuus.

 

Kaikki tällä verkkosivustolla olevat kuvat ja tiedot ovat, siltä osin kuin ne ovat kopioitavissa, tekijänoikeuslain tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamia. Kaikki tällä verkkosivustolla olevat tuotenimet, jotka on kirjoitettu isoilla kirjaimilla tai merkitty muulla tavoin, ovat B. Braun -konsernin tavaramerkkejä. Näiden tietojen käyttö ja kopioiminen kaupallisessa tarkoituksessa ei ole sallittua ilman B. Braunin etukäteen myöntämää kirjallista lupaa.

My B. Braun (Extranet) käyttöehdot

Seuraavia käyttöehtoja sovelletaan verkkosivuston käyttäjiin, jotka ovat sisäänkirjautuneena: 

Seuraavat käyttöehdot koskevat B. Braun Medical Oy:n (jäljempänä ”B. Braun”) My B. Braun -asiakasportaalin (jäljempänä ”My B. Braun”) käyttöä:

Hyväksymällä käyttöehdot ensimmäisen My B. Brauniin tapahtuvan sisäänkirjautumisen yhteydessä solmit B. Braunin kanssa käyttösopimuksen ja hyväksyt seuraavat My B. Braunin käyttöä koskevat käyttöehdot. Näiden yleisten käyttöehtojen kanssa ristiriitaiset, käyttäjän poikkeavat ehdot eivät ole voimassa.

B. Braunin kulloisetkin valtuuttamat edustajat ja heidän yhteystietonsa löytyvät My B. Braunista.

B. Braun -konserni (B. Braun -konserni sisältää kaikki yhtiöt, jotka liittyvät suoraan tai epäsuorasti toisiinsa osake-enemmistön tai äänienemmistön kautta, jäljempänä ”B. Braun -konserni”) tarjoaa tietoja, sovelluksia ja asiakirjoja palveluna My B. Braunin käyttäjälle sekä mahdollisuuden ottaa suoraan yhteyttä B. Braunin työntekijöihin.

My B. Braunin olennaiset ominaisuudet

 1. My B. Braun on digitaalinen tapa jakaa B. Braun -konsernin tuotteisiin, terapia-aloihin ja yleisiin palveluihin liittyviä tietoja ja asiakirjoja.
 2. My B. Braun tarjoaa tavan olla suoraan yhteydessä B. Braunin työntekijöihin.
 3. Käyttö on maksutonta. B. Braun pidättää oikeuden sijoittaa My B. Brauniin mainontaa, mukaan lukien mainosbannerit.

My B. Braunin käyttö on sallittua vähintään 18-vuotiaille oikeustoimikelpoisille henkilöille. Verkkopalveluihin tunnistaudutaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka käyttäjä syöttää itse rekisteröitymisvaiheessa. 

3.1 Sopimuksen syntyminen

My B. Braunin ja sen kautta tarjottujen sovellusten ja tietojen käyttösopimus syntyy, kun käyttäjä rekisteröityy My B. Brauniin ja hyväksyy esitetyt käyttöehdot ja tietosuojakäytännön.

3.2 Peruutusoikeus

Käyttäjällä on oikeus perua tämä sopimus neljäntoista vuorokauden kuluessa ilmoittamatta syytä. Peruutuksen aikaraja on neljätoista vuorokautta sopimuksen syntypäivästä. Jos käyttäjä haluaa käyttää peruutusoikeuttaan, hänen on selkeästi (esimerkiksi kirjeitse tai sähköpostitse lähetetyllä ilmoituksella) ilmoitettava (Karvaamokuja 2b, 00380 Helsinki / tietosuoja.fi@bbraun.com) päätöksestään peruuttaa sopimus. Tähän tarkoitukseen voi käyttää tässä esitettyä peruutuksen mallilomaketta, mutta mallilomakkeen käyttö ei ole pakollista.

Peruutusoikeuden aikarajan noudattamiseen riittää, että ilmoitus peruutusoikeuden käyttämisestä on lähetetty ennen peruutusoikeuden aikarajan umpeutumista.

Peruuttamisen seuraukset

Jos käyttäjä peruuttaa sopimuksen, palautamme asiakkaalta kaikki häneltä saadut maksut, mukaan lukien toimituskulut (poikkeuksena lisäkulut, jotka aiheutuvat siitä, että käyttäjä valitsee muun kuin meidän tarjoamamme edullisimman vakiotoimituksen), viipymättä ja viimeistään neljäntoista vuorokauden kuluessa siitä, kun olemme vastaanottaneet käyttäjän peruutusilmoituksen. Maksun palautukseen käytetään samaa maksutapaa, jolla käyttäjä suoritti alkuperäisen maksun, ellei käyttäjän kanssa erikseen sovita muusta maksutavasta. Maksun palautuksesta ei koidu käyttäjälle minkäänlaisia kuluja.

Peruutuslomakkeen malli:
(Jos haluat peruuttaa sopimuksen, täytä tämä lomake ja lähetä se meille.)

 • Vastaanottaja [B. Braun Medical Oy, Karvaamokuja 2b, 00380 Helsinki, Fax +358 (0)20 177 2720, tietosuoja.fi@bbraun.com]:
 • Peruutan/peruutamme (*) sopimuksen, jonka seuraavien tuotteiden oston (*) / seuraavan palvelun käytön (*) yhteydessä olen solminut / olemme solmineet (*)
 • Tilattu (*) / vastaanotettu (*) (pvm.)
 • Kuluttajan nimi / kuluttajien nimet
 • Kuluttajan osoite / kuluttajien osoitteet
 • Kuluttajan allekirjoitus / kuluttajien allekirjoitukset (vain, kun ilmoitus lähetetään paperilla)
 • Päivämäärä

(*) Poista tarpeettomat kohdat.

3.3 My B. Brauniin tunnistautuminen, rekisteröityminen ja käyttö

Palvelun käyttö edellyttää sitä, että käyttäjä on rekisteröitynyt My B. Brauniin ja hyväksynyt käyttöehdot sekä valinnut henkilökohtaisen salasanan.

Lisäksi käyttäjä vahvistaa, että hänen käyttäjäprofiiliin syöttämänsä tiedot, ennen kaikkea etu- ja sukunimi, osoite, yhtiö/organisaatio ja sähköpostiosoite, ovat oikein. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan tiedoissaan tapahtuvista muutoksista viipymättä.

Käyttäjän oikeus käyttää palveluja My B. Braunin kautta päättyy automaattisesti, jos hän rikkoo käyttöehtoja tai jos B. Braun keskeyttää palvelun käytön oman harkintansa mukaan. Tällaisen keskeytyksen syytä ei tarvitse ilmoittaa.

3.4 Kirjautumistietojen käyttö, My B. Braunin käyttö

Kirjautumistiedot on tarkoitettu yksinomaan käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön. Käyttäjä ei saa luovuttaa tietoja, etenkään salasanaansa, kolmansille osapuolille, ei edes perheenjäsenilleen tai kollegoilleen. Käyttäjä on velvollinen pitämään kirjautumistietonsa, etenkin salasanansa, aina salassa ja estämään kolmansia osapuolia käyttämästä My B. Braunia ilman lupaa. Jos käyttäjä saa tietoonsa tai epäilee, että hänen kirjautumistietojaan on käytetty väärin, hänen on viipymättä ilmoitettava asiasta B. Braunille. Väärinkäytön sattuessa tai väärinkäyttöä epäiltäessä B. Braunilla on oikeus välittömästi estää kirjautuminen My B. Brauniin. Käyttäjä on vastuussa kaikista kolmansien osapuolten käytön seurauksista siltä osin, kuin hän on vastuussa kirjautumistietojen väärinkäytöstä. Käyttäjä on vastuussa väärinkäytöstä myös silloin, jos valtuuttamaton käyttö on tapahtunut hänen huolimattomuutensa vuoksi. Vastuu päättyy, kun käyttäjä ilmoittaa valtuuttamattomasta käytöstä B. Braunille kirjallisesti ja vaihtaa tarvittaessa salasanansa.

3.5 Käyttöoikeuden päättäminen ja keskeyttäminen

B. Braun pidättää oikeuden estää käyttäjän kirjautumistietojen käytön tilapäisesti tai pysyvästi, mikäli näitä käyttöehtoja rikotaan ja erityisesti, jos on kyse käyttäjäprofiilissa olevista vääristä tiedoista, kirjautumistietojen ja etenkin salasanan valtuuttamattomasta luovuttamisesta edelleen ja/tai My B. Braunin väärinkäytöstä, eikä B. Braun ole velvollinen ilmoittamaan eston syytä, ja/tai viime kädessä poistamaan käyttäjän käyttöoikeuden välittömästi tai kohtuullisen varoitusajan kuluessa sekä lopettamaan sopimussuhteen poikkeusmenettelynä ja ilmoittamatta asiasta.

3.6 Palvelut, sähköpostipalvelut

3.6.1 Pääsy tietoihin
Kun käyttäjä on tunnistautunut ja rekisteröitynyt, hän saa pääsyn My B. Brauniin ja sen tietoihin, asiakirjoihin ja sovelluksiin.

3.6.2 Sähköpostiviestit
My B. Braunin käyttäjälle voidaan lähettää sähköpostiviestejä. Käyttäjän on ilmoitettava sähköpostiosoite, jota vain hän itse käyttää tai joka on luovutettu hänen yksinomaiseen käyttöönsä näiden viestien vastaanottamista varten. Muiden sähköpostiosoitteiden, etenkin kolmansien osapuolten, ilmoittaminen on kielletty.

Sähköpostipalvelujen peruuttamista varten on käytössä peruutustoiminto. Jos peruuttamisessa ilmenee teknisiä tai muita ongelmia, käyttäjät saavat teknistä tukea osoitteesta mybbraun@bbraun.com.

4.1 Kirjautumistietojen luottamuksellisuus

Käyttäjän kirjautumistiedot ovat palvelun henkilökohtaista käyttöä varten, ja niitä on käsiteltävä luottamuksellisina.

4.2 Käyttötarkoitus

Keskustelufoorumien sekä muiden palvelujen osallistumis- ja käyttötarkoituksena on yksinomaan mielipiteiden ja kokemusten vaihtaminen B. Braunin työntekijöiden tai yksittäisissä käyttäjäryhmissä muiden rekisteröityneiden käyttäjien kanssa.

4.3 Käyttäjän materiaalin lähettäminen verkkoon

Erityisesti foorumeille tai yhteisprojektitiloihin osallistuessaan asiakkailla on mahdollisuus lähettää omaa materiaalia (esimerkiksi valokuvia, tekstiä jne.) My B. Brauniin. Asiakkaat ovat yksinomaisesti vastuussa tällaisen materiaalin sisällöstä. Asiakkaat vapauttavat B. Braunin ja sen työntekijät kaikista kolmansien osapuolten vaatimuksista, erityisesti materiaaliin liittyvistä tekijänoikeuksien, rekisteröityjen mallioikeuksien, tavaramerkkioikeuksien ja/tai henkilökohtaisten oikeuksien loukkausväitteistä. Lisäksi asiakkaat vakuuttavat, että materiaalin sisältö ei ole lainvastaista. B. Braun pidättää oikeuden keskeyttää materiaalin lähettämisen verkkoon tai poistaa jo verkkoon siirrettyä materiaalia, jos on aihetta epäillä kolmansien osapuolten oikeuksien loukkausta tai lainvastaisuutta, etenkin rikoslain vastaisuutta, eikä B. Braun ole velvollinen tarkastamaan, esiintyykö asiakkaiden materiaalissa mainittuja rikkomuksia, tai tekemään mitään muuta asiakkaiden puolesta.

Edellä esitetyistä ehdoista huolimatta B. Braun pidättää oikeuden poistaa asiakkaan materiaalit B. Braunin määrittämän kohtuullisen ajan kuluttua.

My B. Braunin malli sekä sen sisältämät tekstit, kuvat, grafiikat, asettelut, äänet, animaatiot, videot ja tietokannat ovat tekijänoikeuksien sekä muiden immateriaalioikeuksia suojaavien lakien suojaamia. Ellei toisin mainita, kyseiset oikeudet kuuluvat B. Braunille.

My B. Braun -palvelua ei pidä tulkita minkäänlaisen ilmaistun tai oletetun oikeuden tai käyttöoikeuden myöntämiseksi muun muassa rajoituksetta tekijänoikeuden, patentin, tavaramerkin tai muun B. Braunin tai kolmannen osapuolen omistusoikeuden suhteen.

Käyttäjän on itse säännöllisesti suojattava itselleen oleelliset tiedostot ja tiedot itse niin, että ne eivät katoa, vaurioidu tai muutu teknisesti tietojen merkityksen kannalta oleellisella tavalla.

Kaikki My B. Braunissa tai sen yhteydessä annetut tiedot on katsottava B. Braunin omaisuudeksi. Käyttäjä ei saa luovuttaa näitä tietoja kolmansille osapuolille ilman B. Braunin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Käyttäjän tulee ehdottomasti pitää salassa kaikki toiselta osapuolelta tämän sopimuksen mukaisesti tai tähän sopimukseen liittyen saamansa luottamukselliset tiedot. Tämä ei koske tietoja, jotka ovat muullakin tavoin saatavilla tai joiden paljastamisen toinen osapuoli kirjallisesti sallii. Kaikissa tapauksissa salassapitovelvollisuus pysyy voimassa myös tämän sopimuksen päättymisen jälkeen.

B. Braun tallentaa nämä käyttöehdot sekä asiakasprofiilissa määritellyt henkilötiedot voidakseen kohdistaa teknisesti asiakkaalle B. Braun -konsernin yhteyshenkilöitä ja tarjota kohderyhmälle suunnattua tietoa. Lisätietoja asiakkaan tietojen käsittelystä esitetään tietosuojakäytännössä.

B. Braun tekee aina parhaansa, jotta My B. Braun on käytettävissä keskeytyksettä ja tiedonsiirroissa ei tapahdu virheitä. Tätä ei kuitenkaan aina voida taata muun muassa internet-yhteyden toimivuuden takia. Asiakkaiden pääsy palveluun voidaan tilapäisesti keskeyttää tai sitä voidaan rajoittaa korjausten, huollon tai uusien osioiden tai palvelujen käyttöönoton ajaksi. B. Braun tekee aina parhaansa, jotta näitä tilapäisiä keskeytyksiä olisi harvoin ja ne olisivat lyhyitä.

B. Braunin vastuu on poissuljettu kaikista My B. Braunin käytöstä aiheutuvista vahingoista tämän sopimuksen tai muun juridisen syyn perusteella, erityisesti mutta ei yksinomaan:

 • My B. Braunin sivujen tai siinä julkaistujen asiakirjojen sisältö, täsmällisyys, tarkkuus, täydellisyys ja ajantasaisuus
 • My B. Braunissa saatavana olevien tietojen ja asiakirjojen käyttö
 • koko My B. Braunin viruksettomuus

Nämä vastuunrajoitukset koskevat erityisesti mutta eivät yksinomaan suoria, epäsuoria, tuottamuksellisia, erityisiä tai seuraamuksellisia vahinkoja, erityisesti menetettyjä tuottoja tai hyötyjä, mukaan lukien My B. Braunin palvelujen käytön seurauksena tapahtuvien tietojen menetysten tai muiden häiriöiden sekä My B. Braunin tilapäisten rajoitusten tai pääsyn keskeytymisten aiheuttamat vahingot.

Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät koske tahallista toimintaa tai törkeää huolimattomuutta, mukaan lukien tahalliseen toimintaan syyllistyvät B. Braunin edustajat tai asiamiehet tai olennaisten sopimusvelvoitteiden rikkomukset. Jos B. Braunia syytetään olennaisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta, vahingonkorvausvastuu rajoittuu vain ennakoitavissa oleviin, tyypillisesti tapahtuviin vahinkoihin. Vastuu kuolemantuottamuksesta, ruumiinvammasta tai terveysvahingoista sekä tuotevastuulain mukainen lakisääteinen vastuu pysyy voimassa.

B. Braun pidättää oikeuden muuttaa käyttöehtoja milloin tahansa ilmoittamatta syytä. Muutoksista ilmoitetaan My B. Braunin käyttäjille My B. Braunin kautta. Käyttäjän tulee hyväksyä käyttöehtojen muutokset. Jos käyttäjä vastustaa muutoksia, kummallakin osapuolella on oikeus päättää sopimus välittömästi. Tässä tapauksessa käyttäjän on lähetettävä kieltäytymisensä kirjallisena B. Braun -konsernille (mybbraun@bbraun.com). Jos käyttäjä ei ole vastustanut käyttöehtoja tai hyväksynyt niitä neljän viikon kuluessa niiden tiedoksi saamisesta, B. Braunilla on oikeus estää käyttäjän pääsy My B. Brauniin.

Mahdollisuus muuttaa käyttöehtoja ei kuitenkaan koske muutoksia, jotka rajoittavat B. Braunin olemassa olevan käyttäjälle tarjoaman vapaehtoisen palvelun sisältöä tai laajuutta käyttäjän vahingoksi tai joista syntyy käyttäjälle sellaisia uusia velvollisuuksia, joita käyttöehdoissa ei ole aiemmin määritelty.

Julkaisija

B. Braun Medical Oy
Karvaamokuja 2b
00380 Helsinki

Puh. +358 (0)20 177 2700
Fax +358 (0)20 177 2720
Sähköposti: myynti.fi@bbraun.com

Arvonlisäveronumero
FI 01114675

Toimitus
B. Braun Medical Oy
Karvaamokuja 2b
00380 Helsinki

Puh. +358 (0)20 177 2700
Fax +358 (0)20 177 2720

Sähköposti: myynti.fi@bbraun.com

Kaikissa My B. Braunin käyttöön liittyvissä kiistoissa yksinomaisena oikeustoimipaikkana on Helsinki, B. Braun Medical Oy:n kotipaikka. Palveluun sovelletaan yksinomaan Suomen lakia.

Jos jokin tämän sopimuksen lausekkeesta, sitoumuksesta tai ehdosta todetaan kokonaan tai osittain pätemättömäksi tai toimeenpanokelvottomaksi mistä tahansa syystä, se korvataan vastaavalla pätevällä ja toimeenpanokelpoisella lausekkeella, sitoumuksella tai ehdolla, joka sisällöltään vastaa mahdollisimman pitkälti pätemätöntä tai toimeenpanokelvotonta lauseketta, sitoumusta tai ehtoa, eikä tämä vaikuta tämän sopimuksen voimassaoloon.

Voit tulostaa tämän asiakirjan selaimen tavanomaisella tulostustoiminnolla.