QuickScan

Tuotteen pikahaku

Valitse kategoria tai alakategoria

QuickScan - ensiaskel instrumenttien tehokkaaseen hallinnointiin

Tehtävien määrittely ja tavoitteiden asettaminen tehdään yhteistyössä sairaalan johdon kanssa muun muassa haastattelujen avulla.

Sairaalan instrumenttikiertoa analysoidaan ja tietoa kerätään paikan päällä kolmen tai neljän päivän ajan. Sterilointiprosessin laatuun kiinnitetään huomiota analysoimalla itse prosessia, veden laatua, käytettyjä kemikaaleja ja pesuaineita. Käymme läpi instrumenttien laatua, organisointia ja korjausten laatua sekä dokumentaatiota.

Kerätty tieto arvioidaan ja instrumenttien kunnosta ja prosessista asiakas saa raportin, jota voidaan käyttää sairaalakohtaisen kehitys- ja parannussuunnitelman laatimisessa. Lopuksi lasketaan vielä sairaalan vuosittaiset kustannukset ja säästömahdollisuudet.
 

Ovatko nämä haasteet tuttuja?

 • Kuluneet instrumentit, vaikka ne ovat melkein uudet
 • Instrumenteissa värimuuutoksia, vesitahroja ja korroosiota
 • Sterilointikontainereissa kondensaattia
 • Seteissä paljon instrumentteja, joita ei koskaan käytetä leikkauksissa
 • Settien sisältö on runsas ja luettelointi on puutteellista
 • Tiedonhallinta manuaalisen dokumentoinnin lisäksi
 • Instrumenttien hävikki/katoaminen
 • Dokumentointijärjestelmän puute
 • Kustannuspaineet
 • Tarve ottaa käyttöön uusinta teknologiaa
 • Sairaalan tai välinehuollon sertifiointi
 • Välineistön riittävyys leikkausmäärien lisääntyessä
 • Välinehuollon laajennuksen/muutosten suunnittelu

Hyödyt ja lopputulos:

Laatu 

 • Instrumenttien laatu paranee
 • Sterilointiprosessin tehokkuus varmistetaan
 • Välinehuollon ja leikkaussalihenkilökunnan työtyytyväisyys kasvaa

Turvallisuus:

 • Määritelty ja helposti ymmärrettävä sterilointiprosessi
 • Täyttää lain asettamat vaatimukset
 • Henkilöstön ja ptolaiden luottamus sairaalatoimintaa kohtaa kasvaa

Tehokkuus:

 • Tietojen hyödyntäminen päätöksenteossa ja katsaus kokonaiskuluihin
 • Henkilöstöresurssien tehokas käyttö ja kustannussäästömahdollisuuksien tunnistaminen
 • Yksityiskohtainen budjetin (esim. ostojen) toteutus ja täsmälliset investoinnit
 • Käyttökulujen vähentäminen ja optimointi.
B. Braun Medical Oy
Karvaamokuja 2b
00380 Helsinki