B. Braun 4Diversity

Tuotteen pikahaku

Valitse kategoria tai alakategoria

B. Braun 4Diversity - monimuotoisuus B. Braunilla

Haluamme B. Braunilla vahvistaa kaikkia työntekijöitä arvostavaa, osallistavaa ja tasapuolista työympäristöä ottamalla huomioon työntekijöiden yksilöllisen ja kollektiivisen monimuotoisuuden.

Tämä on perusta, jonka pohjalta työskentelemme suojellaksemme ja edistääksemme ihmisten terveyttä ympäri maailman.

Haluamme B. Braunilla vahvistaa kaikkia työntekijöitä arvostavaa, osallistavaa ja tasapuolista työympäristöä ottamalla huomioon työntekijöiden yksilöllisen ja kollektiivisen monimuotoisuuden.

Monimuotoisuuden ulottuvuudet

B. Braun 4Diversity - ulottuvuudet

Tuemme yhtäläisiä mahdollisuuksia kaikille sukupuoli-identiteeteille. Haluamme rakentaa työympäristöä, joka on avoin ja kunnioittava sekä työntekijöitä että asiakkaita kohtaan riippumatta heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan. Heteroseksuaalit ja LGBTQIA* -yhteisöön kuuluvat henkilöt voivat ylpeänä paljastaa identiteettinsä ja seksuaalisen suuntautumisensa ilman pelkoa syrjinnästä tai tuomitsemista.

Kannustamme kaikkia lisäämään tietoisuutta usein tiedostamattomista stereotypioista ja ilmaisemaan omaa sukupuoli-identiteettiänsä vaatteiden, käyttäytymisen ja henkilökohtaisen tyylin kautta. Luotamme siihen, että tämä lisääntynyt tietoisuus on perusta osallistavalle ja tuottavammalle työympäristölle, joka avaa ovia uusille lahjakkuuksille, oivalluksille ja asiakasryhmille.

*Homot, lesbot, biseksuaalit, inter-, trans- ja muunsukupuoliset henkilöt, transvestiitit ja muut hlbtiq-ihmiset

Sukupolvien välinen tietotaito ja vuorovaikutus tarkoittaa kykyä työskennellä tehokkaasti monesta eri sukupolvesta koostuvassa työyhteisössä. Arvostamme eri-ikäisistä henkilöistä koostuvien ryhmien etua haastaa rakentavasti erilaisia ajattelutapoja, ammatillisia kokemuksia ja asiantuntemusta kehittääksemme jatkuvasti uusia standardeja, ajaaksemme muutosta ja pyrkiäksemme uusiin, innovatiivisiin ratkaisuihin työkulttuurissamme.

Haluamme tarjota avoimen ja kunnioittavan työympäristön, jossa jokainen voi yhtäläisesti osallistua ja jakaa ajatuksiaan, kehittää persoonallisuuttansa ja ammatillista asiantuntemusta koulutusten ja henkilökohtaisen kehityssuunnitelman avulla.

​Useiden eri näkemysten, eri sukupolvien antaman panoksen, uusien teoreettisten/käytännön näkemysten sekä pitkien työurien ja kokemuksen avulla edistämme yrityksen menestystä ja toimintaa eri markkinoilla maailmanlaajuisesti.

Olemme ylpeitä siitä, että olemme monikansallinen yritys, joka toimii yli rajojen globaalissa mittakaavassa. Työntekijämme ja asiakkaamme edustavat eri kulttuureja ja sosiaalisia lähtökohtia. Uskomme vahvasti, että työntekijöidemme monikulttuurisuuden edistäminen on avain menestykseen, sillä se vahvistaa asiakaslähtöistä toimintatapaa, työnantajamielikuvaa, onnistumista ja tuotteiden markkinoille saattamista.

Työntekijöidemme kielitaito, kulttuurinen ja sosiaalinen tausta sekä jokaisen uskonnollisen vakaumuksen ja maailmankuvan kunnioittaminen ovat tärkeitä tekijöitä onnistuneelle yhteistyölle eri tieteidenvälisissä tiimeissä. Elämme ja edistämme osallistavaa organisaatiokulttuuria, jolla on yhteinen ymmärrys eroista ja yhtäläisyyksistä.

Arvostamme kaikkien työntekijöiden taitoja ja kykyjä, mukaan lukien työntekijät, joilla on fyysisiä tai henkisiä rajoituksia. Kannustamme esteettömään ja ennakkoluulottomaan työympäristöön, joka antaa yhtäläiset mahdollisuudet kaikille. Uskomme, että jokaisen osallisuus, rajoituksista tai vammoista riippumatta, on oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon ja kestävän työympäristön edellytys. Ympäristö, josta hyötyy paitsi B. Braun, myös koko yhteiskunta.

Ura B. Braunilla - Liity joukkoon!

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä sähköpostilla
B. Braun Medical Oy
Karvaamokuja 2b
00380 Helsinki