Kestävä kehitys ja strategia

Tuotteen pikahaku

Valitse kategoria tai alakategoria

Strateginen orientaatio

Perheyrityksenä fokuksemme on asetettu pitkälle aikavälille ja pyrimme myös kasvamaan kestävästi seuraavan vuosikymmenen aikana. Olemme ankkuroineet vastuun pitkän aikavälin kasvusta liiketoimintaprosesseihimme - työntekijöidemme, ympäristön ja yhteiskunnan hyväksi. Selkeät vastuut ja päätöksentekokanavat varmistavat toimintamme tehokkuuden. Käytämme käytettävissä olevia resursseja taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Jokainen yrityksemme toiminto antaa oman panoksensa yrityksen menestykseen. Jokaisella osastollamme jatkuva tietotaidon vaihto edistää kestäviä ratkaisuja ja kestävää arvonluomista.

Uudet teknologiat ja digitalisaatio ovat ratkaisevia lääketieteen teknologian ja tulevaisuuden terveydenhuollon muokkaamisessa. Siksi jatkamme digitalisaation edistämistä ja saamme avainteknologioista, kuten robotiikasta ja bioteknologiasta, hyötyä asiakkaillemme ja meille itsellemme. Kestävällä kehityksellä on keskeinen rooli tämän muutoksen rakenteessa ja se on strateginen menestystekijä liiketoiminnallemme.

Olennaisuusarviointi

Olennaisuusmatriisi on B. Braunin kestävän kehityksen toimenpiteiden perusta. Tärkeimpien ei-taloudellisten kysymysten määrittämiseksi käytämme konserninlaajuista olennaisuusarviointia, joka kuvaa liiketoiminnan kannalta merkityksellisiä vastuullisuusaiheita. Samalla se ottaa huomioon tärkeimpien sidosryhmiemme olennaiset vastuullisuusaiheet. Sidosryhmillemme tuotteiden laatu ja turvallisuus ovat ensisijaisen tärkeitä. Lisäksi he pitävät erityisen tärkeänä raaka-aineiden vastuullista käyttöä, henkilöstön osaamisen kehittämistä ja lahjakkuuksien hallintaa, innovatiivista valmiutta, kestävän kehityksen strategiaa, kierrätystä (kiertotalous) ja työ- ja yksityiselämän tasapainoa.

Corporate governance & Compliance

Olemme aina olleet sitoutuneita lainmukaiseen ja sosiaalisesti vastuulliseen johtamiseen. Hyvä hallintotapa ja sen noudattaminen eivät ole meille vain velvoite, vaan itsestään selvä edellytys kestävälle johtamiselle. Työntekijöidemme laillinen ja eettinen toimintatapa on arvojärjestelmämme keskiössä. Lue lisää toimintatapasäännöistämme.