Ekologisemmat leikkaussalit yhteisenä tavoitteena

Tuotteen pikahaku

Valitse kategoria tai alakategoria

Ekologisemmat leikkaussalit yhteisenä tavoitteena

Jätemäärän vähentäminen on otettu tavoitteeksi monessa sairaalassa. Ylimääräistä jätettä syntyy erityisesti leikkaussaleissa. Siksi tarviketoimittajia on pyydetty kiinnittämään huomiota tuotteiden ja instrumenttien ympäristövaikutuksiin. B. Braunilla kertakäyttöisyydelle on kehitetty vaihtoehtoja jo vuosikymmenien ajan. Ympäristövastuuta kannetaan kokonaisvaltaisesti läpi tuotantoprosessin.

Sairaalatarvikkeiden valmistuksessa tuotteiden laatu ja turvallisuus ovat elintärkeitä, ja niitä säädellään tarkoin määräyksin. Tämä asettaa rajoituksia tuotteiden raaka-aineille ja ominaisuuksille. Siksi B. Braun kantaa ympäristövastuuta panostamalla tuotannon ympäristövaikutusten minimointiin, logistiikan optimointiin, pakkausmateriaaleihin ja monikäyttöisten välineiden huoltopalveluihin.

Yhtenä Suomen suurimmista erikoissairaanhoidon tuote- ja palvelutoimittajista B. Braun tietää voivansa vaikuttaa sairaaloiden jätemäärään. Tuotevalikoimassa on 5000 tuotetta, joista 95 prosenttia yritys valmistaa itse. Tuotteita on 18 terapia-alueelle.

Pakkausjätettä on pyritty vähentämään tarjoamalla erilaisia settejä, joihin kaikki toimenpiteeseen tarvittavat välineet on koottu yhteen pakkaukseen. Jotta ylimääräisiä tarvikkeita ei päätyisi käyttämättömänä roskiin, setit voidaan koota myös mittatilauksena: asiakas saa päättää niiden sisällön itse. Settejä voidaan tehdä monia erilaisia eri toimenpiteitä varten.

Pakkausten muovimäärää on saatu vähennettyä yli 12 prosenttia parin vuoden sisällä*. Tähän on päästy korvaamalla osa muovista kierrätyspahvilla, joka on valmistettu 85 prosenttisesti kierrätetystä paperista.

Pitkäikäiset sterilointicontainerit

– Jätteen määrän vähentäminen ei ole mikään uusi asia B. Braunilla. Tästä hyvä esimerkki ovat Aesculapin sterilointicontainerit, jotka kehitettiin vuonna 1971. Ne mullistivat steriilien monikäyttöinstrumenttien pakkaamisen, kuljetuksen ja säilytyksen. Alumiinista valmistetut containerit tarjoavat ympäristöystävällisemmän ja turvallisemman vaihtoehdon kuin kertakäyttöiset kuitukangaspakkaukset, kertoo B. Braunin liiketoimintayksikön päällikkö Outi Voipio-Airaksinen.

PrimeLine PRO -containereissa on integroituna monikäyttöinen suodatin, joka mahdollistaa 5000 sterilointikertaa samalla suodattimella.

Alumiinista valmistetuissa containereissa instrumentit saadaan kuljetettua steriileinä toimenpiteisiin ja käytön jälkeen takaisin välinehuoltoon. Containereissa on bakteerien estojärjestelmä eli suodatin, joka takaa aseptisen käsittelyn käyttöhetkeen saakka. Containereiden käyttöikä voi olla jopa parikymmentä vuotta.

– Monikäyttöinstrumentit valmistetaan B. Braunilla korkeampien standardien mukaan kuin vaadittaisiin. Haluamme panostaa pitkään käyttöikään. Tiukat laatukriteerit kannattavat, sillä näen asiakaskäynneillä jopa yli 20–30 vuotta käytössä olleita Aesculap-instrumentteja, Voipio-Airaksinen toteaa.

Jotta instrumentit pysyisivät pitkään hyvässä kunnossa, B. Braun tarjoaa sairaaloille kunnostuspalvelua. Kun monikäyttöinstrumentit huolletaan ajoissa, ne pysyvät pitkään hyvinä, eikä uusia tarvitse hankkia tilalle.

Raaka-ainehävikki kuriin

Tuotantoprosessien osalta avainasemassa on jätteen synnyn ennaltaehkäiseminen. B. Braunin markkinointipäällikkö Mia Pentinmikko antaa esimerkin raaka-ainehävikin ja turhan jätteen vähentämiseen johtaneesta keksinnöstä:

– Ecoflac-pullojen tuotantolinjalla syntyi polyeteenijäämiä, jotka haluttiin uusiokäyttöön. Ratkaisuksi kehitettiin uudenlainen teknologinen ratkaisu, joka sulattaa polyeteenijäämät takaisin raemuotoon. Näin ne voidaan käyttää uusien pullojen valmistukseen. Menetelmä vähentää raaka-ainehävikkiä huomattavasti. Neljässä Ecoflac-pulloja valmistavassa tehtaassa saatiin yhteensä 17 tonnia polyeteeniä uusiokäyttöön vuonna 2017*. Kun uusiorakeita käytetään yhdessä neitseellisten rakeiden kanssa suhteessa 30:70, sillä ei ole vaikutusta tuotteiden laatuun.

Polyeteenijäämät sulatetaan takaisin raemuotoon uusiokäyttöä varten.

Tuotannon ympäristövaikutuksia minimoidaan hukkamateriaalien kierrättämisellä, lämmön talteenotolla ja jätteiden tarkalla lajittelulla. Yhteensä 86 prosenttia tuotannossa syntyvästä jätteestä ja hukkalämmöstä saatiin kierrätettyä vuonna 2017*. Kaikki jäte, jota ei voida käsitellä tuotantolaitoksissa paikan päällä, toimitetaan jätteenkäsittelylaitoksille valmiiksi lajiteltuna. Tavoitteena on yhä lisätä kierrätyksen määrää.

Lääkeaineiden tuotannossa jätevesien vastuullinen käsittely on tärkeää, jotta niistä ei aiheudu vaaraa pohjavedelle. B. Braunin työntekijät on tarkkaan koulutettu, että he osaavat hävittää kaikki jätteet, aineet ja jätevedet oikein. Jotta myös käyttäjät osaisivat hävittää tuotepakkaukset oikein, B. Braun on merkinnyt eri aktiivisiin aineisiin perustuvat nesteet eri väreillä ja ohjeistanut oikeaoppiset tavat niiden hävittämiseen.

Energiatehokkuutta tuotantolaitoksiin

B. Braunin eurooppalaiset tytäryhtiöt ovat sitoutuneet yhteisiin standardeihin, jotka ylittävät kaikkien kyseisten maiden lakisääteiset, luonnonsuojelua koskevat määräykset. Eurooppalaisilla tytäryhtiöillä, joilla on omaa tuotantoa, on ISO 14001- (ympäristöjohtaminen) ja ISO 50001 (energianhallinta) -sertifikaatit. Sertifioituja toimipisteitä on myös Euroopan ulkopuolella. Standardit määrittävät kriteerit kaikille tuleville rakennus- ja remonttihankkeille.

– Brasilian Rio de Janeirossa avattiin vuonna 2015 moderni logistiikkakeskus, joka on saanut arvostettuja palkintoja kestävän kehityksen mukaisesta rakennustavasta. Talo on suunniteltu niin, että luonnonvaloa hyödynnetään arkkitehtuurissa tehokkaasti ja ilmanvaihto toimii luonnonmukaisesti. Energiatehokkaalla suunnittelulla rakennuksen energiankulutus on saatu 40 prosenttia normaalitasoa alemmaksi, Pentinmikko mainitsee.

Rio de Janeiron uudessa logistiikkakeskuksessa hyödynnetään luonnonvaloa.

Tuotantolaitosten energian käytössä on saatu säästöjä tehostamalla sähköja vesijohtoverkkojen sekä lämmitys ja ilmastointijärjestelmien toimintaa.

Suurimmissa tuotantomaissa uusiutuvien energiamuotojen osuus on keskimäärin 16,5 prosenttia energiankulutuksesta. Kaikkein suurimmassa tuotantomaassa Saksassa niiden osuus on jo 33 prosenttia*. Biomassan, aurinko-, vesi- ja tuulienergian osuutta pyritään kasvattamaan. Ei-uusiutuvista energianlähteistä pyritään käyttämään ilmaston kannalta mahdollisimman neutraaleja vaihtoehtoja, pääosin maakaasua. Biomassalla toimivien tehtaiden määrää on lisätty lähivuosina.

Vähemmän turhaa ajoa

Logistiikassa ympäristönäkökulma vaikuttaa esimerkiksi kuljetusyhtiöiden valintaan. Tavarankuljetusten ympäristövaikutuksia hillitään useilla tavoilla: kuljetusreittien optimaalisella suunnittelulla, kuljetustilan maksimaalisella käytöllä ja energiatehokkailla kuljetustavoilla. Jotta paluumatkat eivät kulkisi tyhjinä, niihin yhdistetään hankintojen noutoja.

Maailmanlaajuisesti toimiva B. Braun hankkii raaka-aineet aina paikallisilta valmistajilta, mikäli mahdollista. Tämä lyhentää kuljetusmatkoja, suojelee ympäristöä, säästää rahaa ja vahvistaa paikallista taloutta. Työntekijöiden työhön liittyvää matkustamista on pystytty vähentämään panostamalla videoneuvotteluratkaisuihin.

– Leikkaussalin ekologiset vaikutukset ulottuvat pitemmälle kuin vain toimenpiteissä syntyviin jätemääriin. Siksi panostamme koko tuotantoketjussa ympäristön kannalta vastuullisiin valintoihin, B. Braunin Pentinmikko summaa.

* Luvut perustuvat B. Braun -konsernin kestävän kehityksen raporttiin vuodelta 2018. Raporttiin on koottu aineistoa 11 maasta, joissa työskentelee suurin osa B. Braunin työvoimasta.
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä sähköpostilla
B. Braun Medical Oy
Karvaamokuja 2b
00380 Helsinki