Aesculap Academy - 25 vuotta korkealaatuista jatkokoulutusta

Tuotteen pikahaku

Valitse kategoria tai alakategoria

Aesculap Academy - 25 vuotta korkealaatuista jatkokoulutusta

Laadukkaan lääketieteellisen jatkokoulutuksen kysyntä on lisääntynyt. Tulijoita riittäisi erityisesti käytännönläheisille hands-on-kursseille.

Aesculapium toimii sekä koulutuskeskuksena että Aesculap Academyn pääkonttorina.

Terveydenhuollon ammattilaisille on aina ollut tärkeää ylläpitää omaa tietotaitoaan. B. Braunin Aesculap Academy perustettiin vuonna 1995. Ensimmäiset kurssit järjestettiin vastaamaan laparoskooppisen kirurgian koulutustarpeisiin. Vuosien saatossa Aesculap Academy on kasvanut maailmanlaajuisesti arvostetuksi ja johtavaksi koulutusorganisaatioksi lääketieteen alalla. Organisaatio tunnetaan tieteellisestä ja neutraalista lähestymistavastaan. Kurssivalikoima pitää sisällään muun muassa hands-on-kursseja, sairaalajohdon seminaareja sekä kansainvälisiä symposiumeja. Vuonna 2019 kursseja järjestettiin ympäri maailmaa noin 2360, ja niille osallistui lähes 69 000 ihmistä.

Syyskuussa tulee täyteen 25 vuotta siitä, kun Aesculap Academy perustettiin Saksassa. B. Braunin koulutusorganisaation tehtävänä on tarjota laadukasta jatkokoulutusta lääketieteen alalla. Sen kansainväliset verkostot tuovat alan asiantuntijoita ympäri maailmaa yhteen jakamaan tietoa. Samalla avautuu mahdollisuus tieteelliseen dialogiin. Koulutuksen korkean laadun varmistaa ulkopuolinen Advisory Board, joka koostuu eri alojen ansioituneista erikoislääkäreistä sekä sairaanhoidon ja sairaalajohdon asiantuntijoista.

Suomen Aesculap Academyn toiminnasta vastaava Mia Pentinmikko korostaa, että kurssit muodostavat erinomaisen alustan tietotaidon jakamiselle. Ne toteuttavat B. Braunin ydinarvoa: Sharing Expertise.

Aesculap Academy tekee yhteistyötä muun muassa sairaaloiden, ammattijärjestöjen, akateemisten instituutioiden sekä kansallisten ja kansainvälisten lääkärijärjestöjen kanssa. Kurssitarjontaa ja ajankohtaisia sisältöjä suunnitellaan yhdessä. Aesculap Academyn ammattitaitoa on luoda puitteet, joissa kurssijärjestelyjen käytännön asiat hoituvat niin, että kouluttajina toimivat asiantuntijat saavat keskittyä täysin kurssin sisältöön. Tämä lisää osallistujien ja kouluttajien tyytyväisyyttä sekä auttaa osallistujia löytämään itseään kiinnostavat kurssit.

Suosittu puudutuskurssi on järjestetty jo 14 kertaa. Kuva vuoden 2018 kurssilta.

Suomessa Aesculap Academy on järjestänyt kursseja terveydenhuollon ammattilaisille vuodesta 2003 lähtien. Englannin kielellä Suomessa järjestettäville kursseille osallistutaan välillä myös kaukaa. Neurokirurgian Helsinki Live -kurssia on järjestetty HUS Töölön sairaalan kanssa jo vuodesta 2001 lähtien. Niillä eri maista tulevat kirurgit pääsevät seuraamaan paikan päällä ja livenä todellisia leikkauksia.

Kursseja järjestetään myös suomen kielellä. Näistä voidaan mainita suosittu puudutuskurssi, jonka yhteistyökumppanina on Suomen Anestesiologiyhdistyksen regionaalinen alajaos. Puudutuskurssi on järjestetty jo 14 kertaa. Suomessa kursseja järjestetään säännöllisesti muun muassa neurokirurgian, invasiivisen kardiologian, regionaalisen anestesian ja kirurgian erikoisaloilta.

Tarvetta käytännönläheiselle koulutukselle

Jatkokoulutuksen kysyntää ovat lisänneet lääketieteen uudet innovaatiot, hoitomuotojen kehitys ja alan tiukentuvat laatuvaatimukset. Koulutuksen tarvetta lisäävät esimerkiksi 3D-videokuvan käyttöönotto leikkauksissa sekä lääkepallo (DCB) vaihtoehtoisena hoitomuotona koronaarisuonten pallolaajennuksissa. Kursseille tullaan, koska omaa tietotaitoa halutaan täydentää ja ylläpitää. Parin päivän mittaisilla tiiviskursseilla tietoja on helppo käydä päivittämässä. Uusimpia tekniikoita pääsee kokeilemaan itse workshop-ryhmissä.

– Käytännönläheisille kursseille riittää runsaasti kysyntää. Sen todistaa esimerkiksi helmikuussa Kuopiossa järjestetty mikroneurokirurgian hands-on-peruskurssi. Paikat varattiin nopeasti, ja tulijoita olisi ollut enemmänkin. Kurssi järjestetään uudelleen ensi vuonna, ja ilmoittautuminen alkaa kesäkuussa, Pentinmikko kertoo.

Hands-on-kursseilla tekniikoita pääsee kokeilemaan ja hiomaan askel askeleelta. Omasta työskentelystä on mahdollisuus saada henkilökohtaista palautetta, mistä osallistujat ovat antaneet kiitosta. Kurssilla saadut opit tukevat tekniikoiden omatoimista harjoittelua ja tuovat varmuutta työskentelyyn.

Aesculap Academyn workshop-koulutustila.

Koulutuskeskuksia on ympäri maailmaa

Kun Aesculap Academy perustettiin syyskuussa 1995, Tuttlingeniin Saksaan avattiin ensimmäinen koulutuskeskus. Pääkonttorina toimiva keskus sai nimekseen Aesculapium. Myöhemmin koulutuskeskuksia ja -paikkoja on avattu lisää ympäri maailmaa. Tällä hetkellä koulutustiloja on yhteensä 41 kappaletta, ja ne sijaitsevat 23 eri maassa. Ne tarjoavat edistykselliset puitteet opetuksen järjestämiseen.

Kansainvälinen Royal College of Surgeons -yhdistys (RCS) on myöntänyt hiljattain Saksan Tuttlingenissa, Berliinissä ja Bochumissa sijaitseville koulutuskeskuksille Award of Excellence -kreditoinnin. Se myönnettiin erinomaisesta kirurgisesta koulutuksesta, jonka RCS arvioi luotettavaksi ja korkeatasoiseksi.

Täydennyskoulutusta on saatavana myös verkkokursseina.

– Myös Suomen Aesculap Academy järjestää ulkomailla sijaitsevissa koulutuskeskuksissa kursseja. Esimerkiksi lokakuussa 2020 Berliinin toimipisteessä järjestetään kaksi kurssia suomen kielellä. Toinen on kardiologiaan erikoistuville suunnattu PCI-kurssi ja toisella perehdytään laparoskooppisiin menetelmiin kolorektaalikirurgiassa, Pentinmikko vinkkaa.

Digitaalisuus avaa uusia mahdollisuuksia

Digitaalisuus tuo lisää mahdollisuuksia oppimiseen. Aesculap Academy järjestää täydennyskoulutusta myös webinaarien ja verkkokurssien sekä -konferenssien muodossa. Koronapandemian vuoksi valikoimaan on lisätty esimerkiksi maksuton verkkokoulutus käsihygieniasta englannin, saksan ja espanjan kielellä. Kurssi löytyy osoitteesta: www.wetogetheragainstcorona.com.

Tulevaisuudessa virtuaalinen todellisuus tulee tuomaan uudenlaisia mahdollisuuksia opetustilanteisiin ja tilanteiden simulointiin.

Maailmalla kursseja järjestetään terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi myös potilaille ja omaisille, joiden elämään sairaudet vaikuttavat. Aihealueina ovat esimerkiksi diabeteksen ja haavojen hoito sekä lonkka- ja polvivaivat.

Aesculap Academy

Nimen takana

Nimessä oleva Aesculap viittaa antiikin kreikkalaiseen mytologiaan. Tarun mukaan Apollonin poika Asklepios oli lääketieteen ja terveyden jumala. Hänet kuvattiin yleensä nojaamassa sauvaan, jonka ympärille oli kietoutunut käärme. Asklepioksen sauvaa pidetään lääkärien ja lääketieteen symbolina sekä apteekkien tunnuksena.

Aesculap Academy lukuina vuonna 2019

  • Maailmanlaajuisesti järjestettiin 2362 kurssia.
  • Kursseille osallistui yhteensä 68 795 henkilöä.
  • Webinaareihin ja verkkokoulutukseen osallistui 49 796 henkilöä.
  • Vuodesta 2003 lähtien Suomessa on järjestetty yhteensä yli 120 kurssia, joille on osallistunut yhteensä lähes 2550 henkilöä.
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä sähköpostilla
B. Braun Medical Oy
Karvaamokuja 2b
00380 Helsinki