B. Braun on tärkeä toimija Suomen huoltovarmuudessa

Tuotteen pikahaku

Valitse kategoria tai alakategoria

B. Braun on tärkeä toimija Suomen huoltovarmuudessa

B. Braun on mukana huoltovarmuudessa sekä lääkeaineiden että sairaalatarvikkeiden osalta.

Huoltovarmuus on termi, joka ei esiinny keskivertokansalaisen perusarjessa, mutta joka toisinaan pomppaa julkisessa keskustelussa esiin. Tämän kevään koronakriisi on nostanut huoltovarmuuden käsittelemisen aivan valtavirtaan.

Se ei ole sattumaa, sillä huoltovarmuus on nimenomaan yhteiskunnan toimintakyvyn turvaamista häiriötilanteissa. Koronakriisi taas on poikkeuksellisen laaja häiriötilanne. Huoltovarmuudella tarkoitetaan väestön toimeentulon, elinkeinoelämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömän kriittisen tuotannon, palvelujen ja infrastruktuurin turvaamista vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Luonnollisesti yksi tuollainen ala on terveydenhuolto. Siksi B. Braun on toiminut osana Suomen huoltovarmuutta jo 1980-luvulta asti.

– B. Braunille kyse on ennen kaikkea lääkkeiden velvoitevarastoinnista. Se on erittäin tärkeä, lakiinkin kirjattu velvoite alan yhtiöille. Velvoitevarastointi on Suomelle tapa pitää yllä varmuutta lääkkeiden riittävyydestä, vaikka jokin laajamittainen kriisi yllättäisi, B. Braun Medical Oy:n lääketukkukaupan vastuunalainen johtaja Peik Jansson sanoo.

Lääkkeiden velvoitevarastointi on supisuomalainen erikoisuus. Samanlaista varustautumisjärjestelmää, ja velvoitetta yrityksille, ei ole käytössä missään muualla maailmassa.

Kyse lääkeaineista, ei lääkkeistä

On keskeistä huomioida, että huoltovarmuutta ja siihen kuuluvaa velvoitevarastointia ylläpidetään vakavien poikkeus- ja kriisiolojen varalle. Huoltovarmuuden vuoksi koottujen varastojen käyttöönotosta päättää sosiaali- ja terveysministeriö. Esimerkiksi B. Braun ei siis ylläpidä lääkkeiden velvoitevarastoa itseään varten eikä määritä, mihin ja milloin sen ylläpitämää velvoitevarastoa hyödynnetään. B. Braun valmistaa sekä toimittaa Suomeen lääkkeitä ja pitää valmistamistaan lääkeaineista tietynkokoista jatkuvaa varastoa huoltovarmuutta varten, mutta ei itse koordinoi varastoitujen lääkeaineiden käyttöä.

Velvoitevarastointilainsäädännön tarkoituksena on turvata lääkkeiden saatavuus ja käyttömahdollisuudet tilanteissa, joissa lääkkeiden tavanomainen saatavuus Suomeen on vaikeutunut tai estynyt lääkkeiden toimituskatkosten, vakavan kriisin tai muun näihin verrattavan syyn takia. Varastointivelvoite koskee lääketehtaita, lääkevalmisteiden maahantuojia, terveydenhuollon toimintayksiköitä sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta.

B. Braunin velvoitevarasto sijaitsee Vantaalla. Lääkeaineiden velvoitevarastointia valvoo ja koordinoi sosiaali- ja terveysministeriön alainen lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Se on B. Brauninkin ensisijainen kontaktikohde huoltovarmuusasioissa. Valvontaa tehdään pistokokein. Velvoitevaraston laajuus määritellään vuosittain, mutta kesken vuoden tehdään tarkastuslaskelma, joka voi muuttaa velvoitettua varaston laajuutta.

– Velvoitevarastoitavat lääkeryhmät on laissa määritelty. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä lääkeryhmiin sisältyvistä lääkeaineista, jotka kuuluvat varastointivelvoitteen piiriin. Kyse on nimenomaisesti lääkeaineista, ei varsinaisesti lääkkeistä. Fimea vahvistaa kuitenkin käytännössä nimikkeittäin ne valmisteet, jotka sisältävät valtioneuvoston asetuksessa säädettyjä lääkeaineita ja joissa kyseiset lääkeaineet ovat lääkinnälliseltä merkitykseltään keskeisiä, Jansson kertoo.

Perusasioiden turvaamista

B. Braunin kohdalla esimerkiksi infuusionesteet ovat tärkeässä osassa velvoitevarastoinnissa.

Koronakriisin aikana muualla maailmassa on päässyt syntymään jopa pulaa infuusionesteistä. Se johtuu siitä, että nesteiden valmistaminen on hyvin keskittynyttä. Euroopassa infuusionesteitä valmistaa isoista lääkeyhtiöistä vain muutama toimija, B. Braun on niistä yksi. Valmistusvolyymit ovat isoja, mutta niin on kriisiaikana tarvekin.

Infuusionesteet ovat osuva esimerkki siitä, miten huoltovarmuus on pitkälti aivan arkisen perustoiminnan turvaamista. Sairaaloiden leikkaustoiminnassa ja tehohoidossa infuusionesteiden tarve on ilmeinen.

– Usein, kun potilaalle laitetaan ”tippa”, se on fysiologista suolaliuosta. Infuusionesteitä ei välttämättä mielletä lääkkeiksi ja niiden käyttö on hyvinkin rutiininomaista. Mutta kyse on aivan keskeisistä valmisteista sairaalahoidossa, Jansson toteaa ja jatkaa:

– Infuusionestetuotanto on paljolti volyymipohjaista, isojen määrien ekonomiaa. B. Braunilla on siitä pitkä kokemus ja tuotantolaitoksia ympäri maailman.

Päiväykset eivät ole ongelma

Kun puhutaan huoltovarmuudesta, puhutaan pitkäaikaisesta varastoinnista. Täten puhutaan myös käyttökelpoisuuden valvomisesta. Kaikille tuttu osa tuotteen käyttökelpoisuutta on parasta ennen -päiväys.

Tämän vuoksi myös B. Braunin velvoitevarasto on järjestetty niin, ettei se ole seisova laatikkopino erillään muusta tuoteliikenteestä, vaan osa tuotevaraston jatkuvaa vaihtumista. Niin päiväykset eivät pääse muodostumaan ongelmaksi.

– Käytännössä kyse on siitä, että varastossamme on tuotteita riittävän iso määrä, jotta velvoitevarastointivelvoitteemme täyttyy, mutta samanaikaisesti tavaraa koko ajan tulee ja lähtee. Ikään kuin lisätään alle ja otetaan päältä. Systeemi on paitsi tarkoituksenmukainen myös eettisesti kestävä, koska sillä vältämme turhat vanhentumiset. Lääkkeiden vanheneminen ja hävittäminenhän on aina harmillista, Jansson kuvailee.

Hän muistuttaa, että myös jakelijat varastojen ja sairaaloiden välissä ovat keskeisessä roolissa. Lääkeainevalmistaja vastaa velvoitevaraston lainmukaisesta laajuudesta, jakelija huoltovarmuustilanteen jakelusta.

Myös tarvikehuoltovarmuutta

B. Braun turvaa osaltaan Suomen huoltovarmuutta lääkkeiden lisäksi myös sairaalatarvikkeissa. Tarvikkeissa ei ole velvoitevarastointia, mutta B. Braun on mukana myös poikkeusolojen turvaamisessa tältä osin.

– Näissä tapauksissa B. Braun huolehtii tuotteidensa käyttökelpoisuudesta. Pidämme siis yllä vaihtuvuutta, jolla tämä varmistetaan, B. Braun Medical Oy:n toimitusjohtaja Voitto Pajulehto sanoo.

– B. Braun on pitkäaikainen toimija terveydenhuoltotarvikkeiden alalla. Siksi olemme tässäkin vakaa yhteistyökumppani, mukana turvaamassa kansallista huoltovarmuutta, Pajulehto päättää.

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä sähköpostilla
B. Braun Medical Oy
Karvaamokuja 2b
00380 Helsinki