Lääkevalikolla torjutaan lääkeprosessin riskit

Tuotteen pikahaku

Valitse kategoria tai alakategoria

Lääkevalikolla torjutaan lääkeprosessin riskit

Jokaiseen Uuden lastensairaalan 700 infuusiolaitteeseen on asennettu lääkevalikko. Mittava hanke parantaa potilasturvallisuutta ja käyttömukavuutta. Laitteita voidaan turvallisesti kierrättää eri osastoilla ja niiden päivittäminen helpottuu.

Klinikkaproviisori Sini Kuitusen työn alla olevan väitöskirjan aihe on laskimonsisäisen lääkehoidon turvallisuus. – Siitä, että olin tutkimukseni kautta perehtynyt aiheeseen, oli hyötyä myös tässä projektissa.

Infuusiopumppujen kautta annettavien lääkkeiden antonopeuden manuaalinen ohjelmointi on kansainvälisesti tunnistettu lääkeprosessin riskikohdaksi. B. Braunin ja Uuden lastensairaalan yhteishankkeessa infuusiolaitteiden lääkevalikko on luotu poistamaan tätä ongelmaa. Ohjelmisto, jolla lääkevalikko luotiin ja ladattiin laitteille, on nimeltään B. Braun OnlineSuite.

– Potilasturvallisuus onkin Uuden lastensairaalan infuusiopumppuihin laaditun lääkevalikon tärkein hyöty, kertoo klinikkaproviisori Sini Kuitunen HUS Apteekista.

Turvarajat työn alla

Lääkevalikon vastavalmistuneessa ensimmäisessä vaiheessa infuusiopumppuihin on syötetty Uudessa lastensairaalassa käytössä olevat, infuusioina annosteltavat, lääkkeet ja nesteet.

– Uudessa lastensairaalassa se tarkoittaa noin 240 lääkenimikettä. Meillä on nyt yksi valikko, jota sairaala-apteekki ylläpitää. Koska valikko on identtinen kaikille laitteille, pumppuja voi vaihtaa turvallisesti yksiköstä toiseen.

Hankkeen toisessa vaiheessa pumppuihin syötetään lääkeaineiden annostelun turvarajat, jolloin esimerkiksi inhimillisen ohjelmointivirheen aiheuttama liian suuren lääkeannoksen mahdollisuus häviää.

– Annosten turvarajoja on alustavasti testattu simulaatiotyyppisesti vastasyntyneiden teho-osastolla. Simulaation tulokset ovat olleet hyviä ja käyttöönotto onkin nyt työn alla, Kuitunen kertoo.

Päivittäminen helpottuu

Lääkevalikkojen määrä kasvaa nopeasti. Myös muualla HUSissa on tarkoitus tuoda lääkevalikkoja uusiin yksiköihin.

– Lääkevalikoiden yleistyessä potilasturvallisuus paranee ja infuusiolaitteista saadaan enemmän irti. Digitalisaation myötä infuusiolaitteita liitetään entistä enemmän sairaalan verkkoon ja sitä kautta lääkevalikot saadaan helpommin pidettyä ajan tasalla, B. Braunin infuusiolaiteliiketoimintayksikön päällikkö Jukka Sinisalo sanoo.

Monivuotisessa hankkeessa toimiva yhteistyö on ollut avainasemassa.

– Tiimiin on kuulunut ihmisiä muun muassa sairaala-apteekista, IT:stä, laitehuollosta, hoitotyöstä ja B. Braunilta. Kaikki on mennyt todella hyvin. Olemme saaneet B. Braunilta apua prosessin jokaisessa vaiheessa, Sini Kuitunen kiittää.

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä sähköpostilla
B. Braun Medical Oy
Karvaamokuja 2b
00380 Helsinki