Vesivastuu on osa yrityksen riskienhallintaa

Tuotteen pikahaku

Valitse kategoria tai alakategoria

Vesivastuu on osa yrityksen riskienhallintaa

Vuosittain maaliskuun 22. päivänä vietettävä Maailman vesipäivä muistuttaa puhtaan veden tärkeydestä. Vastuullinen veden käyttö on tärkeää myös B. Braunille, joka on onnistunut vähentämään vedenkulutusta tehtaillaan Espanjassa ja Intiassa. Veteen liittyvien riskien tunnistaminen on tärkeää myös Suomessa.

Maailman vesipäivää vietetään maaliskuun 22. päivänä. YK:n teemapäivän tarkoituksena on lisätä tietoa siitä, kuinka vesivarannot vaikuttavat taloudelliseen tuottavuuteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin, ja muistuttaa puhtaan veden tärkeydestä. 

Vesi on tärkeä resurssi sekä B. Braunin tuotteiden valmistuksessa että monissa tuotteissa. Vettä tarvitaan esimerkiksi tuotantovaiheessa tapahtuvaan sterilointiin ja jäähdytykseen sekä infuusioratkaisujen komponentiksi. B. Braun pyrkiikin kiinnittämään kaikissa toiminnoissaan huomiota kuluvan veden määrään ja lisäämään vedenkierrätystä. 

Erityistä huomiota yrityksessä kiinnitetään toimipaikkoihin, jotka sijaitsevat kansainvälisen World Resources Institute -tutkimusjärjestön luokittelemilla riskialueilla. Tällaisia vesipulasta kärsiviä maita ovat esimerkiksi Espanja ja Intia. 

B. Braunin tehtaalla Rubíssa, Espanjassa onnistutaan säästämään joka vuosi 35 miljoonaa litraa vettä, kun sterilointiprosessien jälkeen viemärijärjestelmään johdettu vesi palautetaan takaisin tuotantoon jäähdytysprosesseissa käytettäväksi. 

Intian Bhiwadissa sijaitsevalla B. Braunin tehtaalla on puolestaan onnistuttu pienentämään vedenkulutusta 65 miljoonaa litraa vuodessa. Bhiwadin-tehtaan jätevedet puhdistetaan laitoksen omissa järjestelmissä ja käytetään suurimmaksi osaksi heti uudelleen tuotantoprosesseissa. Loput vedestä käytetään viheralueiden kasteluun, mikä vähentää makean veden tarvetta. 

Vedenkulutukseen voi vaikuttaa myös pienillä teoilla. B. Braunin toimitilat Suomessa sijaitsevat uudessa yrityspuistossa, jossa vedenkulutusta vähennetään muun muassa liiketunnistinhanojen avulla. 

Katse koko ketjuun

Monet yritykset ovat suuria vedenkäyttäjiä. Yrityksillä onkin tärkeä rooli, kun kehitetään veteen liittyviä kestäviä käytäntöjä ja ratkaistaan veden käyttöön liittyviä haasteita. Vastuullinen veden käyttö on yrityksille, kuten B. Braunille, kilpailuvaltti, sillä sekä asiakkaat että kuluttajat odottavat yrityksiltä yhä kestävämpää toimintaa. 

– Kun yritykset huolehtivat vesivastuustaan, ne tekevät samalla riskienhallintaa toimintansa jatkuvuuden kuten veden saatavuuden, veden laadun, yrityksen maineen ja lainsäädännön suhteen, sanoo Luonnonvarakeskus Luken tutkija Anu Reinikainen

Vedenkäytön kestävyys voi olla vielä suhteellisen helppo varmistaa omassa tuotannossa, mutta toisin on, jos hankinta- ja arvoketjut ovat pitkiä ja globaaleja.

– Yritysten on mietittävä, mitkä ovat niiden toimien vaikutukset koko ketjussa. Silloin veden käyttöön kytkeytyy esimerkiksi ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä kuten paikallisyhteisöjen mahdollisuudet saada vettä käyttöönsä, Reinikainen toteaa.  

Arvoketjun hallitsemiseen on kehitetty työkaluja sekä meillä että maailmalla. Suomessa on asetettu kansalliseksi tavoitteeksi, että suomalaisyritykset ovat maailman vesivastuullisimpia vuonna 2030. Tavoitteeseen pääsemiseksi tutkimuslaitokset, ministeriöt ja WWF Suomi ovat perustaneet vesivastuusitoumuksen. Sitä laatimassa oli myös Catharina Hohenthal, joka työskentelee VTT:ssä kestävän kehityksen asiantuntijana. 

– Vesivastuusitoumus antaa yrityksille työkaluja, joiden avulla ne voivat käydä läpi prosessejaan, tunnistaa ongelmakohdat, parantaa toimintaansa kestävämmäksi ja jopa säästää rahaa, Hohenthal sanoo. 

Kulutus ei ole ainoa mittari

Suomessa ajatellaan toisinaan, etteivät veteen liittyvät riskit koske meitä, onhan maassa paljon järviä ja puhdasta vettä. 

– Kaikkia suomalaisia tuotteita ei kuitenkaan ole valmistettu Suomessa. Vastuullisuudesta voi puhua vasta, kun se toteutuu koko arvoketjussa, Catharina Hohenthal tiivistää. 

Vesivastuussa vedenkulutus ei ole ainoa mittari. Merkitystä on silläkin, mitä vedelle tapahtuu käytön jälkeen. 

– Vaikka tuotannossa kuluisikin paljon vettä, se ei haittaa, jos vesi päätyy ulos puhtaana, Hohenthal sanoo. 

Tulevaisuudessa ilmastonmuutos lisää todennäköisesti pohjoisillakin leveyspiireillä sekä kuivuutta että tulvia, mikä voi vaikuttaa veden saatavuuteen ja laatuun. Myös päästöt ja rehevöityminen voivat heikentää käytettävissä olevan veden laatua. Samaan aikaan yrityksiltä vaaditaan yhä enemmän. Esimerkiksi EU:ssa valmistellaan parhaillaan PEF-lyhenteellä tunnettua tuotteiden jalanjälki -menetelmää, jossa vesi on yksi tarkasteltavista alueista. 

B. Braun kirjasi kuluttamansa vesimäärän ensimmäistä kertaa vuonna 2020. Yrityksen vesivastuullisuudesta voi lukea lisää Kestävän kehityksen raportista, joka julkaistaan nyt vuosittain. 

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä sähköpostilla
B. Braun Medical Oy
Karvaamokuja 2b
00380 Helsinki