Ympäristö otetaan huomioon konkreettisin keinoin
Tuotteen pikahaku

Valitse kategoria tai alakategoria

Ympäristö otetaan huomioon konkreettisin keinoin

Koska B. Braun valmistaa yli 90 prosenttia myymistään tavaroista ja palveluista, toimitusketjun kaikkiin vaiheisiin voi vaikuttaa. Sen ansiosta ratkaisut ovat läpinäkyviä ja kestävän kehityksen mukaisia.

Ympäristövaikutukset otetaan huomioon kaikissa B. Braunin päätöksissä ja ekologista tasapainoa pyritään jatkuvasti parantamaan. Tässä apuna on muun muassa sertifioitu ympäristönjohtamisjärjestelmä, joka on käytössä jo 77 prosentilla konsernin tuotantolaitoksista, jotka sijaitsevat eri maissa.

Tästä vuodesta alkaen uusista ja myös perusteellisesti remontoiduista rakennuksista tehdään hiilineutraaleja. Lisäksi tavoitteena on vähentää toimipisteiden hiilidioksidipäästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Tuotantolaitoksissa käytetään entistä enemmän vaihtoehtoisia energianlähteitä kuten maalämpöä, tuuli-, aurinkosähköä sekä vesi- ja biomassaa. Sähköä tarvitaan koneiden ja järjestelmien toimintaa varten sekä rakennusten lämmitykseen ja ilmastointiin. Älykkäiden energianhallintajärjestelmien avulla energian kulutusta pyritään jatkuvasti vähentämään.

Raaka-aineiden käyttöä valvotaan tarkasti

Vesi on yksi tärkeimmistä raaka-aineista B. Braunin tuotteiden valmistuksessa. Etenkin niissä toimipaikoissa, jotka sijaitsevat vesiriskialueilla, vettä käytetään entistäkin tehokkaammin esimerkiksi muuttamalla syntynyt jätevesi uudelleenkäytettäväksi. 90 prosenttia tarvittavasta vedestä käytetään toimipaikoissa, joissa valmistetaan vettä sisältäviä tuotteita kuten infuusioliuoksia ja dialyysitiivisteitä.

N.I.C.O.-tuotantolaitoksessa lämpö tuotetaan kestävästi.

Myös muiden tuotevalmistuksen pääraaka-aineiden kuten muovirakeiden, mineraalien, ravinteiden ja metallien käyttö pidetään mahdollisimman alhaisena ja se, mikä käytetään, käytetään vastuullisesti.

Raaka-aineet hankitaan läheltä

Aina kun mahdollista raaka-aineet ja tavarat hankitaan tuotantolaitosten lähialueilta. Se mahdollistaa niiden välittömän käsittelyn ja vahvistaa taloudellisia siteitä alueella. Tavarantoimittajien on täytettävä vaaditut laatu- ja kestävän kehityksen standardit.

Pakkausmateriaalien käyttö pidetään alhaisena hyödyntämällä pakkaustilavuutta mahdollisimman tehokkaasti. Jakelulogistiikassa etsitään jatkuvasti uusia ympäristöystävällisiä teknologioita. Euroopassa kuljetukset hoidetaan mahdollisuuksien mukaan junalla.

Tuotantolaitos Sveitsissä lämpenee ja toimii hiilineutraalisti 

Tänä vuonna Sveitsin Sempachiin valmistuvassa desinfiointituotteiden tuotantolaitoksessa kaikki tuotantoon ja lämmitykseen tarvittava lämpö tuotetaan kestävästi. N.I.C.O.-laitokseen (New Infection Control Organization) tulee erityinen lämmönkiertojärjestelmä, johon kuuluu kolme suurta vesisäiliötä ja jäävarasto 300 000 litralle jäätä. Kun jää muutetaan nestemäiseksi  vedeksi, vapautuu energiaa, joka otetaan talteen lämpöpumppujen avulla. 

 

Lämpöpumppua käyttävän energiatuotantokonseptin avulla Sempachin tuotantolaitoksella säästyy noin 100 000 litraa lämmitysöljyä. Energiansäästön arvioidaan olevan 20-30 prosenttia nykyiseen tuotantoon verrattuna.

 

Energian varastointi on kuitenkin vain yksi puoli tuotantolaitoksen kattavaa energiakonseptia. Toinen on energian kohdennettu käyttö ja ennen kaikkea hukkalämmön johdonmukainen talteenotto. Esimerkiksi pesujärjestelmien ja ilmastointijärjestelmän jätevedestä syntyvä  hukkalämpö kerätään ja syötetään takaisin järjestelmään.

 

Lämmön älykkään käytön lisäksi tuotanto on suunniteltu mahdollisimman lineaariseksi. Raaka-aineet saapuvat tehtaan toiseen päähän, ne prosessoidaan ja valmiit tuotteet lähtevät ulos rakennuksen toisesta päästä. Tämä lisää niin tuotannon kuin työntekijöidenkin turvallisuutta.

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä sähköpostilla
B. Braun Medical Oy
Karvaamokuja 2b
00380 Helsinki