Syöpälääkkeet ja nestehoito

Tuotteen pikahaku

Valitse kategoria tai alakategoria

Syöpälääkkeet ja nestehoito

Syöpähoito on lääketieteellinen erikoisala, joka tänäpäivänä hyödyntää kaikkia terapeuttisia lähestymistapoja, mukaan lukien muun muassa leikkaushoitoa ja sädehoitoa. Syöpälääkkeiden infuusio on edelleen hoidon tukipilari, jolloin suurin osa käytettävistä lääkkeistä vaikuttaa sytostaattisina tai sytotoksisina aineina. Tyypillisesti nämä lääkkeet annetaan tauti- ja hoitovaihekohtaisina hoito-ohjelmina, esim. FOLFOXia suositellaan kansainvälisesti vastaavissa ohjeissa ensimmäisen vaiheen kemoterapiana metastaattiseen paksusuolen syöpään ja se yhdistää 4 erilaista lääkettä. Koska syöpähoito on hyvin erikoistunut ja monipuolinen hoitoala ja sisältää useita riskejä sekä potilaille että terveydenhuollon työntekijöille, kaikki prosessivaiheet vaativat erityistä huomiota, hoitoa, tietämystä ja asianmukaisia turvatuotteita.

Lääkemääräys

Lääkemääräys

Kuvaus Asiakirja Linkki

Riippuen syöpätyypistä ja hoidon kliinisestä vaiheesta sekä potilaan fyysisestä rakenteesta, kullekin potilaalle määritetään sopiva hoito-ohjelma ja lääkitys sekä luodaan vastaava lääkemääräys.

Tätä tarkoitusta varten olevilla tietokannoilla sekä ohjelmointi- ja dokumentointijärjestelmillä B. Braun tukee sinua hoitovaiheiden oikean toteutuksen seurannassa ja dokumentoinnissa.

Potilaat, jotka kärsivät pahoinvoinnista ja oksentelusta hoitojen jälkeen, kokevat tämän ahdistavana ja kuormittavana. Pahoinvointia ja oksentelua aiheuttavia stressitekijöitä on kolmea tyyppiä: PONV, CINV, RINV. Antiemeettejä käytetään pahoinvoinnin ja oksentelun hoitoon. Antiemeetin valinta riippuu eri syistä johtuen (esimerkiksi leikkaus, kemoterapia).

Nestehoidon ratkaisut ovat osa sairaalan perushoitoa ja avoterveydenhoitoa. Kaikissa tilanteissa, joissa potilaille on annettava infuusio, standardi- ja elektrolyyttiliuokset muodostavat hoidon perustan. Näitä liuoksia käytetään nesteen ja välttämättömien substraattien antamiseen ylläpitoa, korjaamista ja korvaamista varten. Lisäksi ne toimivat kantajana yhteensopiville lääkkeille.

IV-yhteys

IV-yhteys

Kuvaus Asiakirja Linkki

Syöpälääkkeiden antoa varten on varmistettava IV-yhteys potilaaseen. Tämä voidaan saavuttaa käyttämällä implantoitavaa laskimoporttia, keskuslaskimokatetria tai perifeeristä IV-katetria.

Eri lääkkeenantoreitistä riippuen, B. Braunin valikoimasta löydät turvatuotteet, jotka on suunniteltu varmistamaan, että määrätty lääkeannos annetaan turvallisesti potilaalle.

Valmistelu

Valmistelu

Kuvaus Asiakirja Linkki

Terveydenhuollon työntekijöiden on varmistettava, että lääkkeiden valmistelun ja kuljetuksen aikana ei tapahdu vuotoa iholle tai pinnalle/pinnoille eikä aerosoleja hengitetä.

B. Braun on kehittänyt erityisen tuotevalikoiman, joka auttaa vähentämään syöpälääkkeille altistumisen riskiä lääkkeen sekoitusprosessin ja kuljetuksen aikana.

Toteutus

Toteutus

Kuvaus Asiakirja Linkki

Lääkkeiden anto potilaille vaatii - etenkin syöpähoidoissa - moniosaisten lääketieteellisten laitteiden järjestelmän perustamista.

Kokonaisvaltainen B. Braunin tuotevalikoima luo suljetun järjestelmän ja tarjoaa sinulle kätevän ratkaisun sytotoksisten lääkkeiden parempaan antamiseen päälinjan tai boluksen kautta.

Kotiutus

Kotiutus

Kuvaus Asiakirja Linkki

Sairaalahoidon jälkeen potilaiden on ehkä jatkettava hoitoa kotona.

B. Braun tarjoaa käteviä ratkaisuja potilaan liikkuvuuden lisäämiseksi silloin kun hoitoa tarvitaan myös sairaalahoidon jälkeen.

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä sähköpostilla
B. Braun Medical Oy
Karvaamokuja 2b
00380 Helsinki