Hoitovaihtoehdot

Tuotteen pikahaku

Valitse kategoria tai alakategoria

Hoitovaihtoehdot

Elämäntapamuutosten tekeminen ja/tai lääkityksen aloittaminen riskitekijöiden vaikutusten vähentämiseksi voi usein pienentää myös perinnöllisten riskitekijöiden vaikutusta ja estää sepelvaltimotaudin syntymistä, myös iäkkäämmillä henkilöillä.

Sepelvaltimotautia voidaan hoitaa elämäntapamuutoksilla, lääkityksellä ja lääketieteellisillä hoitotoimenpiteillä.

Elämäntapamuutokset

 • Terveellinen ruokavalio ja painonhallinta.
 • Säännöllinen liikunta (konsultoi lääkäriä ennen liikunnan aloittamista).
 • Tupakoinnin lopettaminen ja passiiviselle tupakoinnille altistumisen välttäminen.
 • Tehokas stressinhallinta.

Lääkitys

 • Vähentää sydämen "työtaakkaa" ja helpottaa sepelvaltimotaudin oireita.
 • Alentaa ja kontrolloi veren kolesterolipitoisuuksia ja verenpainetta.
 • Estää veritulppien muodostumista.
 • Ehkäisee tai siirtää lääketieteellisten toimenpiteiden tarvetta.

Lääketieteelliset hoitotoimenpiteet

 • Pallolaajennus (angioplastia) on toimenpide, jossa tukkiutuneet tai kaventuneet koronaarisuonet avataan. Pallokatetri viedään koronaarisuonen hoidettavaan kohtaan. Kun pallokatetri on paikoillaan, pallo laajennetaan, jolloin plakki siirtyy valtimon seinämää kohti. Valtimon läpimitta laajenee ja veren virtaus palautuu normaaliksi.
 • Sepelvaltimoiden ohitusleikkauksessa sydämen sepelvaltimon ahtaumakohta ohitetaan muualta elimistöstä otetulla valtimo- tai verisuonisiirteellä.
 • Pieni ja ohut metalliverkkoputki (stentti), jonka pinta on päällystetty lääkeaineella (paklitakseli, joka estää solujen kasvua) asetetaan hoidettavaan kohtaan verisuonen auki pitämiseksi toimenpiten jälkeen (lääkeainestentti, engl. drug-eluting stent, DES). Tutkimustieto kuitenkin osoittaa, että lääkeainestentin vaikutukset ovat vain lyhytaikaisia ja 5-25 %:lla lääkeainestentillä hoidetuista potilaista stentin kohta verisuonessa uudelleentukkeutuu tai kapenee 6 kuukauden jälkeen.
 • Lääkeainepallo (engl. drug-coated balloon, DCB) on vaihtoehtoinen tapa hoitaa verisuonen ahtaumaa lääkestentin sijasta. Lääkepallossa yhdistyy stentin lääkeainetta vapauttava järjestelmä sekä pallokatetri. Sen vaikuttava lääkeainepäällyste on pallon pinnalla, joka sisältää paklitakselia. Lääkeaine on imeytetty fysiologisesti vaarattomaan ja hajoavaan vapautusmatriisiin. Pallon laajentaminen saattaa päällystetyn pallon pintakosketukseen hoidettavien suonten osien kanssa. Tämän prosessin aikana lääkeaine siirtyy suonen seinämään. Suoneen ei jää stentin tapaista vierasesinettä ja vapautusmatriisin ansiosta lääkeaine ei "huuhdoudu" pois ennenaikaisesti.