Innovatiivinen lääkepallo ei edellytä stentin asettamista suoneen

Tuotteen pikahaku

Valitse kategoria tai alakategoria

Innovatiivinen lääkepallo ei edellytä stentin asettamista suoneen

B. Braunin SeQuent® Please NEO -lääkepallomenetelmä on tuoreiden tutkimustulosten perusteella todettu toimivaksi vaihtoehdoksi metallistenteille sepelvaltimoahtaumien hoidossa. Innovatiivinen lääkepallo ei edellytä stentin asettamista suoneen.

Ylilääkäri Tuomas Rissanen työskentelee Pohjois-Karjalan keskussairaalan sydänkeskuksessa, jossa sydänpotilaiden hoitoketju on koottu saman kokonaisuuden alle. Sydänkeskuksen angiolaboratoriossa tehdään muun muassa varjoainekuvauksia sepelvaltimotautia sairastaville potilaille.

Pohjois-Karjalan keskussairaalassa Joensuussa SeQuent® Please NEO -lääkepalloa on käytetty sepelvaltimotaudin hoidossa vuodesta 2009 lähtien, ensimmäisenä Suomessa. Lääkepallossa lääke on pallon pinnassa, josta lääke vapautuu kerta-annoksena, tarttuu suonen pintaan ja ehkäisee näin suonen uudelleen tukkeutumista. SeQuent® Please NEO on markkinoiden eniten tutkittu lääkepallo.

  - Kokemustemme perusteella lääkepallolaajennus sopii lähtökohtaisesti potilaalle aina, kun esilaajennuksella saadaan aikaan sellainen tulos, joka voidaan hyväksyä ilman suonen mekaanista tukemista stentillä, toteaa ylilääkäri Tuomas Rissanen Pohjois-Karjalan keskussairaalasta.

  – Sepelvaltimotoimenpiteitä joudutaan usein tekemään verenohennuslääkkeitä käyttäville tai muista syistä suuressa vuotoriskissä oleville potilaille. Lääkepallohoito on osoittautunut toimivaksi hoitovaihtoehdoksi erityisesti silloin, kun verihiutale-estolääkityksen pituus halutaan minimoida esimerkiksi muun verenohennuslääkityksen tai kiireellisen leikkauksen vuoksi, Rissanen jatkaa.

Merkittäviä tuloksia tuoreista tutkimuksista

Joensuussa on saavutettu vuosina 2016–2017 kahdessa tutkimuksessa merkittäviä tuloksia SeQuent® Please NEO -lääkepalloa käyttäen. Rissanen kertoo, että he ovat olleet jo monissa lääkepallotutkimuksissa mukana. Ensimmäisen kerran lääkepallohoitoa tutkittiin sepelvaltimon kroonisen totaalitukoksen hoidossa vuonna 2016 julkaistussa tutkimuksessa*. Siinä todettiin, että sepelvaltimon kroonisen totaalitukoksen hoito lääkepallomenetelmällä on mahdollista. Tutkimuksessa oli mukana 34 potilasta, joiden sepelvaltimotautia hoidettiin SeQuent® Please NEO -lääkepallolla.

Toisessa tutkimuksessa** lääkepallohoitoa sovellettiin 65 potilaalle, joille oli edeltävästi tehty sepelvaltimon poraus eli rotablaatio, jossa kalkkeutuneita suonia porataan auki ja näin pallo saadaan laitettua tukoksen kohtaan. Tutkimuksessa mukana olevien potilaiden tilaa seurattiin tehostetusti 17 kuukauden ajan toimenpiteen jälkeen. Potilaista 82 prosentilla oli suuri vuotoriski ja 32 prosentilla akuutti sepelvaltimotauti

  - Suonen uudelleen tukkeutumisen ehkäiseminen on edelleen haaste kardiologiassa. Tutkimustulosten perusteella voi todeta, että sepelvaltimoporauksen jälkeen lääkepallohoito on turvallinen ja tehokas hoitomuoto. Rekisteritutkimusten perusteella suuressa vuotoriskissä oleville potilaille lyhyemmästä verihiutalekaksoisestohoidosta on huomattavaa etua, Rissanen tiivistää.

Vuosina 2013–2017 SeQuent® Please NEO -lääkepalloa käyttäen on toteutettu myös maailman ensimmäinen satunnaistettu randomoitu tutkimus, jossa lääkepalloa verrataan stenttaukseen pääsepelvaltimoiden ahtaumien hoidossa.

  - Tässä DEBUT-tutkimuksessa*** 208 vuotovaaran sepelvaltimopotilasta satunnaistettiin joko lääkepallolaajennukseen tai metalliverkkoputkella tehtävään pallolaajennukseen. Tutkimuksen tulokset julkaistiin EuroPCR -kokouksessa Pariisissa toukokuussa 2018. Tulosten mukaan lääkepallohoito käyttäen SeQuentPlease® NEO -palloa on tehokkaampi hoitomuoto kuin metallistentti potilailla, joilla on jokin verenvuotovaaraa lisäävä tekijä kuten antikoagulaatiohoito, Rissanen kertoo.

Lähteet:

* Treatment of chronic total occlusions in native coronary arteries by drug-coated balloons without stenting - A feasibility and safety study: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27741486

** Percutaneous Coronary Intervention of Complex Calcified Lesions With Drug-Coated Balloon After Rotational Atherectomy: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28116778

*** DCBs for CAD in Certain Patients With Large Vessel De Novo Disease? DEBUT Says Yes: https://www.tctmd.com/news/dcbs-cad-certainpatients-large-vessel-de-novo-disease-debut-says-yes

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä sähköpostilla
B. Braun Medical Oy
Karvaamokuja 2b
00380 Helsinki