B. Braunin onkologian tuoteportfolio tukee turvallista syöpähoitoa

Tuotteen pikahaku

Valitse kategoria tai alakategoria

B. Braunin onkologian tuoteportfolio tukee turvallista syöpähoitoa

Jokainen syöpä on erilainen, ja siksi jokaisen potilaan syöpähoito suunnitellaan aina yksilöllisesti. Tärkeimmät hoitomuodot ovat syöpäleikkaus (kirurginen hoito), sädehoito, solunsalpaajahoidot (kemoterapia) sekä hormonaaliset hoidot. Usein syövän hoidossa annetaan yhdistelmähoitoa esimerkiksi leikkauksella, sädehoidolla ja lääkehoidolla. Yhdistelmähoidon tavoitteena on lisätä potilaan paranemismahdollisuuksia.

Kaikki hoitotoimenpiteet eivät kuitenkaan aina ole vaarattomia hoitohenkilökunnalle tai potilaalle. Riskeinä ovat esimerkiksi mikrobien päätyminen leikkaushaavaan, erilaiset pistotapaturmat, lääkkeiden yhteensopimattomuus tai suoranainen lääkitysvirhe.

Hoitohenkilökunta käsittelee työssään myös vaarallisia aineita. Tahaton altistuminen vaarallisille lääkkeille, kuten antineoplastisille lääkkeille on yksi suurimmista riskeistä syövän hoidossa. Toinen myrkyllisiä tai myrkyttömiä lääkkeitä käsiteltäessä syntyvä riski on mikrobiologinen kontaminaatio, eli tartunta-aineiden kulkeutuminen potilaalle annettavaan liuokseen tai lääkkeeseen.

Näiden riskien välttämiseksi B. Braun tarjoaa kattavan portfolion turvallisuutta parantavia tuotteita onkologiaan. Tuotteet tekevät hoidon jokaisesta vaiheesta turvallisemman sekä hoitohenkilökunnalle että potilaalle ja helpottavat hoitohenkilökunnan työtä. Myös potilasmukavuus on avainasemassa tuotteita kehitettäessä.

Oikeat tuotteet auttavat estämään lääkitysvirheitä

Joskus hoidossa voi tapahtua lääkitysvirhe. Virheitä voi tapahtua missä tahansa vaiheessa lääkemääräyksestä aina lääkkeen antoon. Mahdollisia lääkitysvirheitä voivat olla joko väärä lääkitys, väärä annos, väärä infuusionopeus, väärä antoreitti tai väärä potilas. Varsinkin kemoterapiaan käytettävät lääkkeet aiheuttavat erityisiä vaaroja, jotka johtuvat kapeasta terapia-alueesta, potentiaalisesta myrkyllisyydestä hoitoannoksissa, monimutkaisista hoitokuureista sekä vaikeasti sairaista syöpäpotilaista.

– Jotta hoitohenkilökunnan työ olisi mahdollisimman sujuvaa, B. Braun on kehittänyt turvallisia tuotteita lääkkeiden annosteluun, sekoittamiseen ja kuljetukseen. Portfoliostamme löytyy nesteensiirtolaitteita turvalliseen ja tarkkaan infuusion antoon, turvaventtiilejä ja sulkijoita sekä välineitä lääkkeiden annosteluun ja sairaalajätteen keräykseen. Lisäksi edustamme Suomessa Tevadaptoria®, joka on korkealaatuinen, suljettu lääkkeensekoitusmenetelmä, liiketoimintayksikön päällikkö Vesa Mäkilä B. Braunilta toteaa.

Potilas saattaa tarvita syöpähoitojen yhteydessä myös lääkitystä, joka vaatii jatkuvaa tai jaksottaista verisuoniyhteyttä. Ihon alle asetettava Celsite®-laskimoportti mahdollistaa hyvän verisuoniyhteyden, ja pistäminen on yleensä kivutonta. Laskimoporttia voidaan käyttää sekä lääkkeiden antoon että neste-, ravitsemus- ja sytostaattihoitoon.

Palliatiivisen hoidon tavoitteena on vaalia elämänlaatua

Palliatiivista hoitoa tarvitsevat parantumatonta syöpää sairastavat potilaat. Hoidon päämääränä on lievittää kipua ja muuta fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja henkistä kärsimystä sekä tarjota mahdollisimman hyvä elämänlaatu potilaalle ja hänen läheisilleen. Palliatiivinen hoito on moniammatillista: lääkärit, psykologit, ravitsemusterapeutit, fysioterapeutit ja sairaanhoitajat toimivat kaikki yhdessä potilaan hyväksi.

Syöpäsairauden aiheuttamat psyykkiset ja fyysiset vaikutukset ovat erittäin raskas taakka potilaille ja heidän perheilleen. Potilaille pyritään hoidon avulla tarjoamaan mahdollisimman hyvä elämänlaatu. Hoidon painopiste on oireiden lievittämisessä, kuten pahanhajuisten haavojen hajujen vähentämisessä. Haavan sidosten vaihtovälit on mukautettava potilaan tarpeisiin ja toiveisiin. Se mikä haavasidos on kaikista tehokkain lievittämään potilaan kärsimyksiä, selviää usein kokeilemalla.

– Palliatiivisen hoidon tueksi B. Braunin tuotevalikoimasta löytyvät Prontosan®-haavahuuhde ja -geelit, jotka kostuttavat haavaa, nopeuttavat haavan paranemista ja ennaltaehkäisevät biofilmin muodostumista. Näin haavan puhdistus helpottuu. Haavahuuhde ennaltaehkäisee infektioita, poistaa hajuja ja takaa hellävaraiset sidosten vaihdot. Tuote on myös hellävarainen iholle, ja se ei ärsytä eikä kuivata limakalvoja, divisioonapäällikkö Janita Krips B. Braunilta kertoo.

Askina®-tuotesarjasta puolestaan löytyy Askina Carbosorb, joka on steriili haavasidos. Sen aktiivihiilikerros imee hajuja ja bakteereita. Lisäksi sarjassa on esimerkiksi silikonilla kiinnittyvä ja helppokäyttöinen vaahtosidos, Askina Dressil Border. Palliatiivisen haavanhoidon tuotteet sopivat sekä sairaala- että kotihoitoon.

B. Braunin tuoteportfolio auttaa ehkäisemään:

  • Mikrobiologinen kontaminaatio
  • Partikkelikontaminaatio
  • Pistotapaturmat
  • DEHP-altistus
  • Lääkkeiden yhteensopimattomuus
  • Lääkitysvirhe
  • Ilmaembolia
  • Kemiallinen kontaminaatio
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä sähköpostilla
B. Braun Medical Oy
Karvaamokuja 2b
00380 Helsinki