Laadukasta ja huolehtivaa hoitoa KYSin Syöpäkeskuksessa

Tuotteen pikahaku

Valitse kategoria tai alakategoria

Laadukasta ja huolehtivaa hoitoa KYSin Syöpäkeskuksessa

Kuopion yliopistollisen sairaalan Syöpäkeskuksen tavoitteena on turvata syöpäpotilaiden laadukas ja yhdenmukainen hoito KYSin erityisvastuualueella. Hoidossa hyödynnetään viimeisintä tutkimustietoa ja huippulaitteita sekä -välineitä.

Syöpäsairauksien ennuste on parantunut vuosien saatossa melkoisesti. Usein syöpä voidaan hoitaa leikkaamalla. Mikäli tarvitaan muita hoitoja, potilas siirtyy lähetteellä KYSin Syöpäkeskukseen toisesta yksiköstä, avoterveydenhuollosta tai toisesta sairaalasta.

Ensimmäisellä käynnillä potilaalle tehdään hoitosuunnitelma. Hoidossa voidaan käyttää lääkehoitoja, sädehoitoa sekä oireenmukaista hoitoa. Hoito auttaa parantumaan syövästä, lievittää oireita ja tukee syövän kanssa elämässä selviytymistä.

– Kipu on yleinen oire syöpää sairastavilla potilailla. Siksi riittävä kivunhoito on ratkaisevassa osassa lääkinnällisissä ja kirurgisissa operaatioissa. Pitkäaikaiseen kivunhoitoon avuksi on esimerkiksi B. Braunin epiduraali-/spinaalikatetri. Katetri tunneloidaan ihon alle ja kytketään varsinaiseen porttiosaan, jonka kautta kipulääkitystä voidaan annostella joko kerta-annoksina tai jatkuvalla infuusiolla, anestesialääkäri Marion Wüstefeld kertoo.

Hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti

Sädehoidon suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat lääkärit, fyysikot ja röntgenhoitajat. Se perustuu tarkkaan radiologiseen kuvantamiseen. Sisäistä sädehoitoa voidaan antaa esimerkiksi keuhko- ja synnytyselinsyöpiin. Ulkoinen sädehoito taas annetaan yleensä 5–38 kerran sarjahoitona.

Lääkehoitoja kehitetään jatkuvasti, ja niiden tavoitteena on tehokas ja haittavaikutuksiltaan vähäinen hoito. Solunsalpaajahoidot ovat monissa syöpäsairauksissa osa parantavaa ja myös oireita lievittävää hoitoa. Hoitoja annetaan joko suonensisäisesti tai tablettilääkkeinä.

– Meillä on käytössä ihon alle asetettavat laskimoportit. Laskimoportti on helppokäyttöinen ja turvallinen tapa toteuttaa potilaan suonensisäistä lääke- ja nestehoitoa. KYSissä laskimoportteja asetetaan potilaille viikoittain muutamia ja vuosittain noin 120, Wüstefeld taustoittaa.

Kuopiossa on käytössä myös B. Braunin Cyto-Set®-infuusiovälineistö, jonka käyttö tuo miellyttävämmän hoitokokemuksen. Uusia sytostaatteja ei vaihdeta potilaan kädessä olevaan kanyyliin, vaan ne vaihdetaan annostelulaitteen kautta. Näin riski roiskeista vähenee ja potilasturvallisuus paranee.

Hyvä elämä loppuun asti

Kun sairautta parantavista tai hidastavista hoidoista ei enää ole hyötyä, potilaalle voidaan tehdä lähete KYSin palliatiivisen hoidon poliklinikalle. Hoidolla voidaan vaikuttaa potilaan elämänlaatuun silloinkin, kun sairautta parantavaan hoitoon ei enää ole mahdollisuuksia.

– Potilaan toiveiden mukaisesti pyrkimyksenä on useimmiten se, että hän voi olla elämänsä viimeiset ajat omassa kodissaan tai hoitopaikassa lähellä omaisia. Hoidon tavoitteena on, että ihminen elää mahdollisimman hyvän ja kivuttoman elämän loppuun asti.

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä sähköpostilla
B. Braun Medical Oy
Karvaamokuja 2b
00380 Helsinki