Sytostaattien valmistus sairaala-apteekissa on vaativaa käsityötä

Tuotteen pikahaku

Valitse kategoria tai alakategoria

Sytostaattien valmistus sairaala-apteekissa on vaativaa käsityötä

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on oma sairaala-apteekki, jossa valmistetaan sytostaatteja syöpäpotilaille. Vaikka työntekijät eivät työssään kohtaa potilaita konkreettisesti, he ovat ensiarvoisen tärkeässä roolissa hoidoissa: näkymätön työ voi pelastaa potilaan hengen.

Proviisori Sanna Tuhkala.

Suomessa on kaikkiaan 25 sairaala-apteekkia. Apteekit huolehtivat sairaaloiden ja terveyskeskusten lääkehuollosta, ja niissä tehdään tärkeää työtä esimerkiksi sytostaattien valmistuksessa.

Oulun yliopistollisen sairaalan sairaala-apteekissa potilaskohtaiset solunsalpaaja-annokset valmistetaan keskitetysti apteekin solunsalpaajalaboratoriossa puhdastiloissa. Vuosittain annoksia tehdään noin 27 000.

– Annosten tilaaminen tapahtuu sähköisesti suoraan potilastietojärjestelmästä apteekin toiminnanohjausjärjestelmään Marelaan. Lääkäri määrää annoksen, hoitaja tilaa sen ja apteekki valmistaa annoksen tilauksen mukaisesti. Jokaiselle annostyypille on olemassa oma valmistusohje, vuodesta 2011 Oulun sairaala-apteekissa työskennellyt proviisori Sanna Tuhkala kertoo.

Tuhkala itse ei valmista annoksia. Hän on vastuussa solunsalpaajalaboratoriosta sekä henkilökunnan työskentelyolosuhteista, prosessien kehittämisestä, ajantasaisista ohjeista ja tiedottamisesta asiakkaille ja apteekin sisällä. Oulun sairaala-apteekki tarjoaa myös apuja Pohjois-Suomen muihin sairaaloihin.

Kun varusteet ovat kunnossa, solunsalpaajien käsittely on turvallista

Annoksen valmistaminen on Tuhkalan sanoin käsityöammatti. Työ on hyvin manuaalista, tarkkaa ja ergonomisesti kuormittavaa, minkä vuoksi sitä tehdään tarkoin säädellyissä vuoroissa. Pääsääntöisesti annosten valmistus tehdään omin käsin ruiskulla ja spikella tai neulalla.

Oulussa on käytössä B. Braunin Tevadaptor®, joka on korkealaatuinen suljettu järjestelmä sytostaattien laimentamiseen. Tevadaptorissa on patentoitu ilmanpuhdistustekniikka, joka mahdollistaa vaarallisten lääkkeiden turvallisen käsittelyn, sekoittamisen, valmistamisen ja antamisen.

– Mikäli suojavarusteet, tilat ja välineet ovat ohjeiden mukaiset, solunsalpaajien käsittely on turvallista. Useat käsiteltävät aineet ovat terveydelle vaarallisia, joten henkilökunnan suojautuminen on todella tärkeää.

Sytostaattivalmistustilaan meneminen vaatii steriilin pukeutumisen. Käsineet ovat tärkein suojavaruste.

– Käsineitä pidetään aina kahdet päällekkäin. Niiden tulisi olla eri väriset, jotta mahdolliset reiät havaitaan paremmin. Käsineitä myös vaihdetaan puolen tunnin välein, jotta niiden suojausteho voidaan taata. Sytostaattien laimennostyö tehdään puhdastilassa, ja henkilökunta työskentelee aina steriili, vahvistettu suojatakki päällään, Tuhkala kuvaa.

Henkilökunnalla tulee olla saatavilla myös turvapakki solunsalpaajavahinkojen siivoamiseen. Pakki sisältää kertakäyttöiset siivoustarvikkeet ja suojavarusteet sekä ohjeistuksen niiden käyttöön.

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä sähköpostilla
B. Braun Medical Oy
Karvaamokuja 2b
00380 Helsinki