Ennaltaehkäise Ja Hoida infektiot

Tuotteen pikahaku

Valitse kategoria tai alakategoria

Biofilmin hallinta sekä laaja antimikrobinen vaikutus haavanhoidossa(1)

Akuuteilla ja kroonisilla haavoilla on taipumus infektoitua, jolloin haavan normaali paraneminen vaarantuu. Tämä puolestaan johtaa terveydenhuoltojärjestelmän kuormitukseen, pitkäaikaisiin sairauksiin sekä potilaan elämänlaadun heikentymiseen.   

Kaavio haavainfektion etenemisestä (2) kuvaa eri vaiheet, kuinka mikrobit vaikuttavat haavaan. Tämä auttaa terveydenhoidon ammattilaisia löytämään parhaan mahdollisen strategian infektoituneiden haavojen ennaltaehkäisyyn, diagnosoimiseen sekä hoitoon. 

Tutustu ainutlaatuiseen tuotevalikoimaamme, joka kattaa kaikki haavainfektion etenemisen vaiheet: Prontosan® -haavanhoitotuotteet ennaltaehkäisevät infektoituneita haavoja estämällä biofilmin muodostumista ja vähentämällä bakteerien määrää. Askina® Calgitrol® puolestaan hoitaa infektoituneita haavoja.

Haavainfektion eteneminen

Adapted from: International Wound Infection Institute (IWII) Wound infection in clinical practice. Wounds International 2016
"Lähde: International Wound Infection Institute (IWII). 

Prontosan® - Ota haavapohjan valmistelu tosissasi

Infektoituneet haavat johtuvat mikro-organismien lisääntymisestä haavapinnalla. Mikro-organismit voivat päätyä haavapintaan useista eri syistä. Infektiosta voi seurata sepsis, jos bakteeri leviää verenkiertoon. Jos verenmyrkytystä ei hoideta, voi se johtaa useiden elinten pettämiseen ja lopulta menehtymiseen.  

Pääsääntöisesti tärkeintä on ennaltaehkäisevä työ infektioiden hoidossa. Lue lisää haavapohjan valmistelusta

Askina® Calgitrol®

Askina® Calgitrol®: n hopeaalginaattimatriisi muodostaa pehmeän geelin joutuessaan kosketuksiin haavan eritteen kanssa. Tämä auttaa ylläpitämään kosteaa haavaympäristöä, joka edistää luonnollisia paranemisolosuhteita, ja ehkäisee saastumista ulkoisilta bakteereilta. Lue lisää Askina® Calgitrol® -hopeasidoksista.

Tapausraportti: Prontosan® -haavanhoitotuotteet yhdessä Askina® Calgitrol® -sidosten kanssa

Naude L. The use of Prontosan® in combination of Askina® Calgitrol®: an independent case series. Wounds International, 2018 ; 9(1): 44-48.  Available at  (accessed 16.03.2018).

Riippumattomat tapauskertomukset(6)

Seuraavat tapauskertomukset arvioivat biofilmin poistoon tarkoitetun geelin tehokkuutta yhdessä ionista hopeaa vapauttavan alginaatin kanssa infektoituneiden haavojen hoidossa.

Hoitoprotokolla

Tutkimuksen haavat hoidettiin seuraavan protokollan mukaisesti: 

  • Prontosan® -geeli tai Prontosan®-haavahuuhteella kostutettu harsotaitos vaikutti haavan pinnalla 15-20 minuuttia. Sekä geeli että kostutettu harsotaitos pidettiin paikoillaan kalvolla, geeli huuhdeltiin pois keittosuolaliuoksella ja kostutettua Prontosan® -harsotaitosta käytettiin haavan pyyhkimiseen.
  • Haavan puhdistuksen jälkeen haavalle laitettiin joko Calgitrol® Thin -sidos tai Calgitrol® pasta, riippuen haavan koosta ja syvyydestä. 
  • Peittosidos vaihteli ei-kiinnittyvästä vaahtosidoksesta erittäin imukykyiseen yhdistelmäsidokseen, riippuen aina eritteen määrästä. 

Tulokset: Infektion paranemisaika

Kaikki haavat osoittivat merkittävää kliinisen infektion merkkien vähenemistä ensimmäisen hoitoviikon jälkeen. Noin 50 % kaikista haavoista oli täysin parantunut kahdessa viikossa. Kolmen viikon jälkeen 81 % haavoista oli parantunut niin, että kliinisen infektion merkkejä ei ollut enää nähtävissä. Yhdellekään potilaalle ei annettu tutkimuksessa antibiootteja suun kautta tai suonensisäisesti; kaikkia potilaita hoidettiin vain käyttämällä paikallisia mikrobilääkkeitä. Haju väheni myös kaikissa haavoissa.

Lue koko tutkimus 

Mikrobiresistenssi ja antibioottien väärinkäytökset

Mikrobiresistenssi (Antimicrobial resistance = AMR) kehittyy, kun mikrobit mukautuvat ja rakentavat immuniteettia antimikrobisia lääkkeitä, kuten antibiootteja vastaan. Antibioottien liiallinen käyttö ja väärinkäyttö lisäävät tätä ongelmaa ja aiheuttavat vakavan terveysuhan, koska antibioottiresistentin bakteerin aiheuttamat tartunnat lisäävät kuolleisuutta sekä sairaalassaoloaikaa. Mikrobiresistenssit aiheuttavat tällä hetkellä vähintään 50 000 kuolemaa kaikkialla Euroopassa vuodessa.(7) Lisäksi arvioidaan, että vuoteen 2050 mennessä mikrobiresistenssi johtaa 10 miljoonaan kuolemaan vuodessa maailmanlaajuisesti. Tämä johtaa 100 miljardin dollarin vuotuisiin kokonaiskustannuksiin.(7)

Lue myös "Antibioottikriisistä" 

AMR on maailmanlaajuinen ongelma, joka koskettaa montaa eri sektoria. Mikrobisen resistenssin ja terveydenhuoltoon liittyvien ehkäistävien infektioiden lisääntymisen torjunnan keskeinen strategia on paikallisten ja kansallisten mikrobilääkesäännösohjelmien käyttöönotto, joissa kiinnitetään huomiota varovaisempaan antibioottien määräämiseen. 

Mikrobiresistenssiohjelma 

Haavanhoitoon liittyen Euroopan haavanhoitoyhdistys (EWMA) on esitellyt räätälöidyn ohjelmakonseptin (Antimicrobial Stewardship program) haavanhoidon ammattilaisille. Ohjelman tarkoitus on vähentää antibioottien liiallista käyttöä haavanhoidossa, jolloin huomio kiinnittyy enemmänkin antibiootittomiin ratkaisuihin terveydenhoidossa.(8) 

Tiesitkö?

Biofilmi

60 % kroonisista haavoista sisältää biofilmiä, jolla on merkittävä rooli infektoituneessa haavassa(4).

Lähteet:
4. T. Swanson et al: International Wound Infection Institute (IWII) Wound infection in clinical practice. Wounds International 2016

Infektio

Arviolta 50 % kroonisista haavoista infektoituu(5).

Lähteet:
5. C. Dowsett: Adopting the two-week challenge in practice: making the case for silver dressings, Wounds UK, Vol. 10, N°2, 2014

Leikkaushaavan infektoituminen

38 % infektioista on leikatuilla potilailla. Leikkauksen jälkeiset infektiot ovat yleisempiä komplikaatioita leikkauspotilailla(6).

Lähteet:
6. European Center for Disease Prevention and Control, Surveillance of surgical site infections in European hospitals –HAISSI protocol, version 1.02, 2012

Hoidon tarve ja pituus

Leikkauskohdan infektiot lisäävät sairaalassaoloaikaa 2-30 päivällä(7).

Lähteet:
7. World Health Organization: Hand Hygiene and the Surgical Patient Journey. http://www.who.int/gpsc/5may/EN_PSP_GPSC1_5May_2016/en/ (accessed Aug. 2016), 2016

Esitteet ja kliiniset tutkimukset

Kuvaus Asiakirja Linkki
Infektioiden hoito ja ennaltaehkäisy (eng) Prontosan® and Askina® Calgitrol® - Product brochure
pdf (3.8 MB)
Tapaustutkimukset Askina® Calgitrol® (eng) Askina® Calgitrol® Ag, Askina® Calgitrol® THIN and Askina® Calgitrol® Paste - Reports of treatment successes (photo storyboard).
pdf (4.9 MB)
Tapaustutkimus: Prontosan®-tuotteiden käyttö yhdessä Askina® Calgitrol®-sidosten kanssa (eng.) Liezl Naude; Wounds International 2018 ;Vol 9 Issue 1
pdf (2.3 MB)

Lähteet:

1) Käyttöohjeet: Askina® Calgitrol® Ag, Askina® Calgitrol® THIN, Askina® Calgitrol® Paste.

2) International Wound Infection Institute (IWII). Wound infection in clinical practice. Wounds International 2016. https://www.woundinfection-institute.com/wp-content/uploads/2017/03/IWII-Wound-infection-in-clinical-practice.pdf

3) To, E The effectivness of PHMB agents for the treatment of chronic wounds: A systematic review, Advance wound healing, 2016.

4) Moore, M 0.1% Polyhexanide-Betaine Solution as an Adjuvant in a Case-Series of Chronic Wounds, Surg Technology International, 2016.1) Instruction for use: Askina® Calgitrol® Ag, Askina® Calgitrol® THIN, Askina® Calgitrol® Paste.

5) Opasanon S, Magnette A, Meuleniere F, Harding K. Askina® Calgitrol® Made Easy. Wounds International 2012; 3(1). Available from www.woundsinternational.com

6) Naude L. The use of Prontosan® in combination of Askina® Calgitrol®: an independent case series. Wounds International, 2018 ; 9(1): 44-48.  Available at  (accessed 16.03.2018).

7) Review on Antimicrobial Resistance. Antimicrobial Resistance: Tackling a Crisis for the Health and Wealth of Nations. Review on AMR, Wellcome Trust, HM Government, 2014. Available at: http://bit.ly/1VOck4o (accessed 31.03.2017)

8) https://ewma.org/what-we-do/antimicrobial-stewardship/

9) Dolk FC, Pouwels KB, Smith DR et al. Antibiotics in primary care in England: which antibiotics are prescribed and for which conditions? J Antimicrob Chemother 2018;73:ii2–10. https://doi.org/10.1093/jac/dkx504

10) Oien RF, Forssell HW. Ulcer healing time and antibiotic treatment before and after the introduction of the Registry of Ulcer Treatment: an improvement project in a national quality registry in Sweden. BMJ Open. 2013;3(8):e003091. Published 2013 Aug 19. doi:10.1136/bmjopen-2013-003091 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3753517/

11) T. Swanson et al: International Wound Infection Institute (IWII) Wound infection in clinical practice. Wounds International 2016

12) C. Dowsett: Adopting the two-week challenge in practice: making the case for silver dressings, Wounds UK, Vol. 10, N°2, 2014

 

 

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä sähköpostilla
B. Braun Medical Oy
Karvaamokuja 2b
00380 Helsinki