Työntekijät

Tuotteen pikahaku

Valitse kategoria tai alakategoria

Hyvä työnantaja

Sopeutamme henkilöstöhallintoamme johdonmukaisesti työntekijöidemme ja asiakkaidemme tarpeisiin. Haluamme yhdenmukaistaa työntekijöidemme ja yrityksen vaatimukset. Luotamme ketterään työn organisointiin ja yhteistyön muotoihin. Samalla edistämme kulttuuria, jolle on tunnusomaista luottamus, vastuuntunto ja monimuotoisuus.

Olemme vakuuttuneita siitä, että vain kestävällä tavalla toimivat yritykset, jotka ottavat vastuun hyvien työolojen tarjoamisesta nykyisille ja tuleville sukupolville, voivat kasvaa tulevaisuudessa. Luomme puitteet oikeudenmukaisille työoloille, tyytyväisille työntekijöille sekä ammattitaitoiselle ja motivoituneelle työympäristölle säännöllisellä vuoropuhelulla työntekijöidemme, työntekijäjärjestöjen ja johdon välillä. Valmistaudumme yhdessä tarvittavaan digitaaliseen muutokseen, koulutamme jatkuvasti työntekijöitämme ja kehitämme uusia taitoja ja osaamista. Haluamme kiihdyttää digitalisaatiota B. Braunilla ja tehdä uudet avainteknologiat hyödyllisiksi.

Työntekijämme nauttivat työskentelystä B. Braunilla. He haluavat tehdä osansa suojellakseen ja edistääkseen ihmisten terveyttä ympäri maailman. Työympäristön erinomaisten olosuhteiden ansiosta työntekijät voivat keskittyä tiedon jakamiseen, ratkaisujen kehittämiseen asiakkaillemme ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen.

Monimuotoisuus

Arvostamme monimuotoisuutta - eri näkökulmien, mielipiteiden, kokemusten ja elämäntapojen integraatio on meille arvokasta ja osa sitä, miten näemme itsemme. Luomme kulttuuria, jossa jokainen voi olla oma itsensä, pyrkimällä kaikki työntekijät osallistavaan, kunnioittavaan ja tasa-arvoiseen työympäristöön. Me luomme keskinäisen menestyksemme perustan - tämä on arvojemme liikkeellepaneva voima.

B. Braunin työntekijät ovat viime vuosina tehneet useita aloitteita tietoisuuden lisäämiseksi arvostavasta, osallistavasta ja tasa-arvoisesta työympäristöstä.

Tarjoamme miehille ja naisille samat mahdollisuudet rekrytointiin ja uralla etenemiseen liittyen. B. Braun pyrkii jatkuvasti lisäämään naisten osuutta päällikkö- ja johtotasolla. Konsernin johtoryhmän viidestä jäsenestä kaksi on naisia (2022). Tällä hetkellä B. Braun työskentelee lisäohjelmien parissa nopeuttaakseen naisten yhtäläistä edustusta kaikilla johtotasoilla.

Työn ja vapaa-ajan tasapaino

Perheyrityksenä meille on erityisen tärkeää, että työntekijät voivat tasapainottaa perhe-elämänsä ja työnsä. B. Braun tarjoaa perheystävällisiä työaikamalleja monissa eri maissa.

Vanhempainvapaata käyttävien miesten prosentuaalinen osuus on edelleen kasvanut viime vuosina. Tämä on signaali siitä, että perinteiset mallit muuttuvat, ja me B. Braunilla tuemme tätä trendiä.

Euroopassa työntekijämme pystyivät lyhentämään tilapäisesti työaikaansa B. Braunin osa-aikatyömallin avulla ja ottamaan enemmän aikaa perheilleen.

Johtaminen ja yhteistyö

Uskomme, että keskinäinen luottamus on yhteistyömme perusta. Teemme tilaa henkilökohtaiselle kasvulle, teemme päätöksiä kaikilla tasoilla ja kehitymme yhdessä rakentavassa vuorovaikutuksessa. Avoimuutemme jatkuvaa oppimista kohtaan mahdollistaa taitojemme ja yhteistyömme jatkuvan kehittämisen. Työympäristössä, jolle on ominaista monimuotoisuus, arvostamme ja integroimme erilaisia näkökulmia, kokemuksia ja taustoja.

Jatkuva oppiminen

On tärkeää, että työntekijämme hankkivat uutta osaamista ja ovat avoimia muutokselle. Siksi B. Braun on mukana jokaisen työntekijän ammatillisella polulla monenlaisin koulutus- ja kehitysvaihtoehdoin. Innovatiivisella oppimisella, digitaalisilla lähestymistavoilla ja uusien teknologioiden käytöllä on tärkeä rooli tulevaisuudessa.

Työterveys ja -turvallisuus

Terveysalan yrityksenä olemme vastuussa asiakkaista ja potilaista sekä myös omista työntekijöistämme. B. Braunilla käytämme ennaltaehkäisevää lähestymistapaa, jotta työtapaturmia ja sairauksia olisi mahdollisimman vähän. Yrityksen kaikissa toiminnoissa työturvallisuus saavutetaan esimerkin kautta ja työntekijöiden halukkuudella kantaa vastuuta.