Whistleblower system

Tuotteen pikahaku

Valitse kategoria tai alakategoria

Speak up!

Whistleblower system

 - Ilmoitusjärjestelmä vaatimusten rikkomisesta ilmoittamiseen.

Toimimme tiukasti säännellyllä alalla, jolla on noudatettava tarkasti toisinaan monimutkaista lainsäädäntöä, sääntöjä, standardeja ja määräyksiä. Vaatimusten noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa mainehaittaa ja merkittäviä rangaistusseuraamuksia yhtiölle, sen johdolle tai yksittäiselle työntekijälle. 

Sääntöjenmukaisuusvastaavillamme on oikeus ja velvollisuus ottaa vastaan tietoa ja valituksia toimintatapasääntöjen ja/tai Compliance-ohjeiden vastaisesta toiminnasta. Tietoja käytetään yhtiön johdon pitämiseen ajan tasalla, rikkomuksen käsittelyyn yhteistyössä johdon kanssa ja asianmukaisten toimien ehdottamiseen, ja lisäksi niitä toimitetaan yhtiön muille toiminnoille, kuten sisäiseen valvontaan, oikeudellisten asioiden osastolle ja konsernitason sääntöjenmukaisuusvastaavalle, joka puolestaan tiedottaa asiasta yhtiön hallitukselle. Konsernin sääntöjenmukaisuustoimiston on varmistettava, että tilintarkastajat osallistuvat menettelyyn tarvittavassa määrin.

Sääntöjenmukaisuuden varmistamiseksi kaikilla B. Braunin työntekijöillä on velvollisuus tehdä ilmoitus, jos he epäilevät, että toimintatapasääntöjä tai lainsäädäntöä rikotaan. Yhtiö on perustanut tarvittavat viestintäkanavat, joita sääntöjenmukaisuusvastaavat hallinnoivat. Kaikki epäillyistä sääntöjenvastaisuuksista tehdyt ilmoitukset tutkitaan asianmukaisesti, ja tarpeen mukaan toteutetaan korjaustoimia, joilla sääntöjenmukaisuuden hallintajärjestelmää parannetaan edelleen. B. Braun ‑konserni kieltää kaikenlaiset kostotoimet sellaista työntekijää tai kolmatta osapuolta kohtaan, joka tekee vilpittömässä mielessä ilmoituksen rikkomuksesta tai epäilemästään rikkomuksesta.

Sääntöjenmukaisuustoimistolle voi tehdä ilmoituksen eri tavoilla. Mahdollisia yhteydenottotapoja ovat posti, puhelin ja sähköposti (yhteystiedot). Kaikissa ilmoituksissa on tärkeää antaa vastaus alla oleviin kysymyksiin.

Ilmoituksen lähettäjä on kerrottava selkeästi. Tehokasta vuoropuhelua voidaan käydä vain, jos lähettäjä pystytään tunnistamaan helposti. Nimettömiä ilmoituksia koskeva poikkeus on selitetty näiden kysymysten lopussa.

Ilmoitus on muotoiltava siten, että ilmoituksen perustana olevat tosiseikat käyvät siitä ilmi selvästi. On hyvä huomata, että sääntöjenmukaisuusvastaavien työ perustuu täydellisten tietojen saamiseen tapauksesta. Saatamme tarvita lisätietoja. Sen vuoksi on usein höydyllistä, ettet tee ilmoitusta nimettömänä, jotta voimme tarvittaessa esittää tarkentavia kysymyksiä. Tietoa siitä, millaista sisältöä ilmoituksessa ei pidä olla, löytyy kohdasta ”Mistä ongelmista ei pidä ilmoittaa ilmoitusjärjestelmän kautta?”

On tärkeää ilmoittaa kuvailtujen tapahtumien tarkka ajankohta, jotta tapaukseen liittyvät vastuut ja muut tekijät voidaan määrittää oikein. Ilmoitus on tehtävä viipymättä (yleisesti ottaen muutaman päivän kuluessa). Tapauksiin, jotka ovat tapahtuneet kauan sitten, on vaikea puuttua.

Paikka, josta ilmoitus tehdään, on määritettävä mahdollisimman tarkasti. Jos mahdollista, ilmoita kyseessä oleva maa, toimipaikka, tehdas, liiketoiminta-alue ja osasto. 

Anonyymit ilmoitukset poikkeavat edellä kuvaillusta menettelystä. Jos haluat tehdä ilmoituksen nimettömänä, lähetä se sähköpostitililtä, jonka perusteella sinua ei voida tunnistaa. Voit käyttää esimerkiksi yksityisessä sähköpostipalvelussa luomaasi salanimellistä osoitetta. Keskity ilmoitusta tehdessäsi tällöin MITÄ-kysymykseen (ks. edellä oleva kohta 2). Harkitse huolellisesti, millaisia paikkoja ja ajankohtia koskevia tietoja annat, jotta sinut on vaikeaa tai mahdotonta tunnistaa. Saatamme kuitenkin tarvita lisätietoja. Pyydämme, että tarkistat anonyymin sähköpostitilisi säännöllisesti, jotta anonyymia yhteydenpitoa voidaan jatkaa. Vakuutamme, että kaikki ilmoitusjärjestelmän kautta toimitettuihin ilmoituksiin liittyvät tiedot ja oikeus yksityisyyteen suojataan mahdollisimman hyvin. Kiitos avustasi jo etukäteen!

Haluatko tehdä ilmoituksen?

 

Asiakkaiden henkilötietojen suojeleminen on meille hyvin tärkeää ja suhtaudumme siihen vakavasti. Henkilötietojasi käsitellään tietosuojavaatimusten mukaisesti, ja tietoja kerätään ja tallennetaan vain, jotta voimme tarvittaessa ottaa sinuun yhteyttä. Emme missään tapauksessa luovuta henkilötietojasi B. Braun ‑konsernin ulkopuolisille tahoille tai käytä tai säilytä niitä muihin tarkoituksiin. Työntekijämme ovat saaneet koulutuksen henkilötietojen käsittelyyn ja heidän on noudatettava tietosuojaa koskevia säännöksiä.

Suostumus tietojen käyttöön

check_circle

Your request could not be submitted. Please try again.

warning

Vastuuhenkilöt:

Kaj Nummelin
Compliance Officer
kaj.nummelin@bbraun.com

Mia Eklund
Toimitusjohtaja
mia.eklund@bbraun.com