Asiakkaat ja tuotteet

Tuotteen pikahaku

Valitse kategoria tai alakategoria

Kestäviä ratkaisuja

B. Braun kehittää jo tällä hetkellä kestäviä ratkaisuja. Esimerkkinä tästä on uudelleenkäytettävä, steriili container-järjestelmä. Tällä tuotteella on pitkät perinteet, ja sitä on kehitetty jatkuvasti. Tutkimusten* mukaan sairaalassa leikkaukset aiheuttavat 20–30 prosenttia kaikesta syntyvästä jätteestä. Noin 11,5–19 prosenttia tästä kaikesta jätteestä on steriilejä, kertakäyttöisiä pakkauksia, jotka on ostettava jokaista sterilointikertaa varten. Pakkauksia ei voida käyttää uudelleen. Prosessi on myös aikaa vievää ja kierrättäminen kallista.

Tähän B. Braun tarjoaa kestävän ratkaisun. Kertakäyttöisten pakkausmateriaalien sijasta tarjoamme uudelleenkäytettäviä, steriilejä container-järjestelmiä, joissa steriloidut kirurgiset instrumentit kuljetetaan leikkaussaliin ja likaiset instrumentit kuljetetaan turvallisesti takaisin sairaalan välinehuoltoon leikkauksen jälkeen. Tämä pakkausjärjestelmä tukee standardoituja, automaattisia puhdistus-, desinfiointi- ja sterilointiprosesseja ja tarjoaa turvallisia ja kestäviä prosesseja leikkaussaliin sekä välinehuoltoon. Sairaalat näkevät suurta potentiaalia siinä, että container-järjestelmämme voi auttaa vähentämään steriilin, kertakäyttöisen pakkausmateriaalin jätevirtoja yli 70 prosenttia. Tämä voi säästää vuodessa yli 2300 kiloa jätettä keskikokoisessa sairaalassa.

Vihreä dialyysiprojekti osoittaa, että kestäviä tuotteita voidaan luoda myös kumppanuuden avulla. Tässä tapauksessa B. Braun teki yhteistyötä INTERMEDT Medizin & Technik GmbH:n kanssa parantaakseen dialyysipotilaiden hoitoa innovatiivisilla ratkaisuilla. Täysautomaattisen ECOMix Revolution -sekoituslaitteen myötä dialyysiyksiköiden on mahdollista tuottaa hemodialyysinesteeseen tarvittavia happokonsentraatteja yksinkertaisella, joustavalla ja ympäristöystävällisellä tavalla. ECOMix Revolution valmistaa hemodialyysikonsentraatin täysin automaattisesti kuivajauheesta, jolloin hiilidioksidipäästöt vähenevät noin 70 prosenttia verrattuna säiliöissä ja kanistereissa oleviin käyttövalmiisiin nestetiivisteisiin. ECOCart -patruunoita voidaan käyttää uudelleen keskimäärin 25 kertaa, joka vähentää muovijätteen määrää. Esimerkiksi 60 potilaan yksikkö voi säästää vuosittain noin kaksi tonnia muovijätettä kun se ei käytä nestetiivistekanistereita.

Tuotelaatu

B. Braunilla on laaja ja verkostoitunut sertifioitu laatujärjestelmä. Globaalilla laatujärjestelmällämme varmistamme sen, että kaikki tehtaat/tuotantoyksiköt ympäri maailman toimivat samojen prosessien, vaatimusten ja periaatteiden mukaisesti. Tuloksena on tuotteita ja palveluita, jotka paitsi täyttävät kansalliset laatuvaatimukset, usein myös ylittävät ne.

Tuoteturvallisuus

Tunnistamme lääkinnällisten laitteiden tai jopa lääketieteellisten palvelujen mahdolliset riskit varhaisessa vaiheessa tuotteen elinkaaren aikana - alkuperäisestä ideasta aina tuotteen käyttöönottoon kotona tai sairaalassa. Tavoitteenamme on varmistaa paras mahdollinen turvallisuus kattavan riskienhallinnan avulla.

Parantaaksemme terveydenhuollon turvallisuutta kaikilla terapia-alueilla, järjestämme koulutusta lääketieteen asiantuntijoille Aesculap Academyssa. Aesculap Academy on johtava lääketieteellinen koulutusfoorumi B. Braun -konsernin sisällä, jonka kohderyhmänä on kaikki terveydenhuollon ammattilaiset. Aesculap Academyn järjestämää laajaa ja laatukriteerit täyttävää lääketieteellistä koulutusta on tarjolla 40 maassa ympäri maailman.

Turvallisuuden eri näkökulmat

Tuoteturvallisuus | Johdonmukainen ja intuitiivinen tuote design ja luotettavat toiminnot tukevat käyttäjiä heidän päivittäisessä työssään.

Potilasturvallisuus | B. Braunin tuotteet auttavat estämään riskejä ja komplikaatioita. Tämä lisää toipumismahdollisuuksia ja voi lyhentää sairaalassaoloaikaa.

Käyttäjäturvallisuus | B. Braunin tuotteet ja palvelut vähentävät riskejä ja varmistavat käyttäjien suojaamisen loukkaantumisilta sekä estävät kosketuksiin joutumisen aktiivisten aineiden tai taudinaiheuttajien kanssa.

Prosessiturvallisuus | B. Braunin tuotteet ja palvelut parantavat prosesseja ja rutiineja vähentämällä sekä yksinkertaistamalla työvaiheita ja säästäen siten kustannuksia.

Toimitusketju

Toimitusketjullemme on ominaista meidän oman lisäarvon tuottamisen korkea taso. Yli 90 prosenttia myymistämme tavaroista ja palveluista tulee B. Braunin omista tehtaista ja jakelukeskuksista. Kun valitsemme toimittajia, varmistamme, että he täyttävät kestävälle kehitykselle asetetut yleiset vaatimukset sekä vaaditut laatustandardit, ovat avoimia innovaatioille ja voivat taata turvallisen toimituksen. Nämä asiat huomioon ottaen laajennamme jatkuvasti toimitusketjun hallintaan liittyvää lähestymistapaa.

*Friedericy, H. (Dez 2020): A comparative LCA of disposable and reusable sterilization packaging systems. Leiden University Medical Centre, Clean Med Europe Online; Williamson J. E. (Apr2008): Healthcare purchasing news.