Ympäristö

Tuotteen pikahaku

Valitse kategoria tai alakategoria

Energia ja päästöt

Energiaintensiivisia prosesseja käyttävänä yrityksenä B. Braun on maailmanlaajuisesti sitoutunut energiatehokkuuteen ja ilmastonsuojeluun. Pyrimme jatkuvasti vähentämään energiankulutustamme energiatehokkuushankkeilla. Huipputeknologia ohjaa infrastruktuurimme jatkuvaa kehittämistä ja linjaamme prosessimme sen mukaisesti.

Käytämme tuotantolaitoksissamme yhä enemmän vaihtoehtoisia energianlähteitä. Energiaa käytetään maalämpö-, tuuli-, aurinko-/aurinkosähkö-, vesi- ja biomassavoimalaitoksista. Uudelleenarvioimme säännöllisesti (vähintään vuosittain) energiantoimittajiemme tarjontaa ja etsimme ratkaisuja uusiutuvan energian määrän lisäämiseksi.

Vuodesta 2018 lähtien olemme pystyneet määrittämään tarkemmin B. Braunin tuottamat CO₂-päästöt. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että käytämme yhä enemmän vähäpäästöistä, uusiutuvaa energiaa. Olemme asettaneet tavoitteeksemme vähentää CO₂-päästöjä toimipisteissämme yhteensä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Suunnittelemme tekevämme uudisrakentamisestamme ja perusteellisesti remontoitavista rakennuksistamme hiilidioksidineutraaleja vuodesta 2023 alkaen.

Veden käyttö ja jäteveden käsittely

Vesi on yksi tärkeimmistä resursseista tuotteillemme sekä niiden tuotannolle ja meille vedenkäytön minimoiminen kaikissa prosesseissamme on itsestäänselvyys. Tämä koskee erityisesti tuotantolaitoksiamme alueilla, joissa vettä on niukasti. Analysoimme säännöllisesti, sijaitsevatko B. Braunin toimipaikat World Resources -instituutin määrittelemillä vesiriskialueilla. Näillä paikoilla tehostamme toimenpiteitä, joilla voimme käyttää vettä tehokkaammin. Tämä sisältää syntyneen jäteveden muuttamisen uudelleenkäytettäväksi.

Jätteet ja kierrätys

Pidämme jätteitä arvokkaina materiaaleina, jotka erottelemme, kierrätämme mahdollisimman usein ja palautamme arvonluontikiertoon. Keskimäärin yli 67 prosenttia jätteestä kierrätetään, mikä tarkoittaa sitä, että erikseen kerätyt materiaalit käytetään uudelleen (kierrätetään) materiaaliominaisuuksiensa mukaisesti. Lämmön ja sähkön tuotannossa käytettävän poltettavan jätteen lisääminen nosti kierrätysasteemme 87,4 prosenttiin vuonna 2022.

Jätteenhallinnassamme erotetaan vaaralliset ja vaarattomat jätteet. Ongelmajätteen osuus vuonna 2022 oli noin 16,4 prosenttia, ja vaarattoman jätteen osuus kokonaisjätteestä oli vajaat 83,6 prosenttia. Noin 60 prosenttia vaarallisesta jätteestä syntyy puhdistus- ja huuhteluprosesseissa desinfiointiaineiden ja vesi-intensiivisten tuotteiden tuotantolaitoksissamme. Vuonna 2022 vaarallisen jätteen osuus kokonaisjätteestä kasvoi 1,8 prosenttia.

Jätteet, jotka eivät sovellu materiaali- tai lämpökierrätykseen, hävitetään tähän erikoistuneiden yritysten toimesta. Tämän osuus on vain 12,4 prosenttia.

Logistiikka

Kestävän kehityksen näkökohdat ovat ratkaiseva osa vaatimusprofiilia valitessamme logistiikkapalveluntarjoajia. Esimerkiksi logistiikkakumppaneidemme on oltava tietoisia hiilidioksidipäästöistään, käytettävä nykyaikaisia voimansiirtoteknologioita ja ylläpidettävä ympäristönhallintajärjestelmiä sekä toteutettava ne, jos niitä ei vielä ole olemassa. Toimitustapa vaikuttaa ratkaisevasti ympäristövaikutuksiin.