Ympäristö

Tuotteen pikahaku

Valitse kategoria tai alakategoria

Energia ja päästöt

Tuotteita valmistavana yrityksenä meillä on suuremmat energiantarpeet. Tämän vuoksi aloitimme resursseja säästävän energianhallintaohjelman luomisen varhain. Analysoimme jatkuvasti sekä energialähdettä että tehokkuutta, jolla kulutamme sitä. Energiankulutuksemme raportointimaissa laski hieman - 0,3 prosenttia vuodesta 2018 vuoteen 2020. Vertailun vuoksi tuotantomme kasvoi 6,2 prosenttia samalla ajanjaksolla. Tämä tarkoittaa sitä, että energiantarpeemme on vähentynyt tehokkaamman käytön johdosta lisääntyneestä tuotannosta huolimatta.

Pystyimme toimimaan kestävämmällä tavalla ja lisäämään osuuttamme uusiutuvista energialähteistä luottamalla vaihtoehtoiseen energiaan. Energiaa käytettiin maalämpö-, tuuli-, aurinko-/aurinkosähkö-, vesi- ja biomassavoimalaitoksista. Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käyttö kasvoi raportointikaudella 4,6 prosenttia.

Vuodesta 2018 lähtien olemme pystyneet määrittämään tarkemmin B. Braunin tuottamat CO2-päästöt. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että käytämme yhä enemmän vähäpäästöistä, uusiutuvaa energiaa. Vuodesta 2023 alkaen suunnitelmissamme on tehdä uusista rakennuksistamme hiilidioksidineutraaleja ja samalla investoida laajasti olemassa olevien rakennusten ja varastojen ilmastoystävällisyyteen. Olemme asettaneet itsellemme tavoitteen vähentää hiilidioksidipäästöjämme 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Veden käyttö ja jäteveden käsittely

Vesi on yksi tärkeimmistä resursseista tuotteillemme ja niiden tuotannolle. Suurimmaksi osaksi hankimme vettä julkisilta ja yksityisiltä yrityksiltä. Meille on luonnollista löytää keinoja minimoida veden käyttö kaikissa prosesseissamme. Tämä koskee erityisesti toimintoja alueilla, joilla vettä on niukasti. Analysoimme säännöllisesti sitä, sijaitsevatko B. Braunin toimipaikat Maailman Luonnonvarain Instituutin määrittelemillä vesiriskialueilla. Näissä paikoissa tehostamme toimenpiteitä veden käytön tehostamiseksi. Tähän sisältyy kerätyn jäteveden uudelleenkäyttö.

Jätteet ja kierrätys

B. Braun pitää jätettä raaka-aineena, jonka lajittelemme, kierrätämme mahdollisimman täydellisesti ja palautamme takaisin arvon luomisen prosessiin. Vuonna 2020 viidessätoista raportointimaassa syntyi noin 11,7 prosenttia vähemmän jätettä verrattuna vuoteen 2018. Pelkästään Saksassa saavutettiin 22,5 prosentin säästö. Kierrätämme jätteemme materiaaleiksi ja lämmöksi - eli raaka-aineiksi ja lämmön talteenottoon - tai hävitämme jätteet lisensoiduilla ja valvotuilla hävityspaikoilla. Nostimme kierrätysastettamme neljä prosenttia vuosien 2018-2020 aikana.

Logistiikka

Kestävän kehityksen näkökohdat ovat ratkaiseva osa vaatimusprofiilia valitessamme logistiikkapalveluntarjoajia. Esimerkiksi logistiikkakumppaneidemme on oltava tietoisia hiilidioksidipäästöistään, käytettävä nykyaikaisia voimansiirtoteknologioita ja ylläpidettävä ympäristönhallintajärjestelmiä sekä toteutettava ne, jos niitä ei vielä ole olemassa. Toimitustapa vaikuttaa ratkaisevasti ympäristövaikutuksiin.