Lähes kaksi vuosisataa vastuunkantoa

Tuotteen pikahaku

Valitse kategoria tai alakategoria

Lähes kaksi vuosisataa vastuunkantoa

B. Braun on pitkän linjan perheyritys, joka juhlii tänä vuonna 180-vuotista taivaltaan. Vuonna 1839 perustetun yrityksen toimintaperiaatteena on tehdä päätöksiä niin, että ne tuottavat arvoa pitkällä aikavälillä – joskus vasta seuraavalle sukupolvelle. Sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen vastuu mielletään B. Braunilla kestävän kasvun edellytyksiksi. Siksi ympäri maailmaa sijaitsevilla tuotantolaitoksilla pyritään tukemaan koko paikallisyhteisöä. Nopeiden voittojen sijaan tavoitellaan esimerkiksi työpaikkojen säilymistä, toimitusvarmuutta ja lisäarvon tuottamista asiakkaalle. Ydinarvoihin sisältyy halu kantaa vastuuta asiakkaista, potilaista, työntekijöistä ja yhteiskunnasta.

Vastuullisuudesta puhuttaessa moni alkaa miettiä ympäristönsuojelua. Vastuullisuus kattaa kuitenkin myös toiminnan taloudellisen ja sosiaalisen ulottuvuuden. B. Braun panostaa näihin jokaiseen merkittävästi. Tuotantoa kasvatetaan vastuullisesti ja toiminnan jatkuvuutta ajatellen. Kaikki investoinnit tehdään omalla kassavirralla, jotta päätösvaltaa ei tarvitse luovuttaa yhtiön ulkopuolelle. Tällä varmistetaan työpaikkojen säilyminen sekä tuotekehitykselle rauha uusien innovaatioiden pitkäjänteiseen kypsyttämiseen.

B. Braun käynnisti Malesiassa vuonna 2016 MyHealth-hankkeen. Sen tavoitteena on lisätä työntekijöiden hyvinvointia ja liikuntaa.

– Lähes kaikki valikoimamme 5000 tuotetta ovat yhtiön omaa tuotantoa. Emme teetä niitä alihankkijoilla, vaan 95 prosenttia kaikista tuotteista tehdään omissa tuotantolaitoksissa. Sen lisäksi meillä on muutamien yhteistyöyritysten tuote-edustuksia, kertoo B. Braunin markkinointipäällikkö Mia Pentinmikko.

Omien tuotantolaitosten etuna on, että niissä pystytään ylläpitämään tiukempia ja yhtenäisiä kriteerejä muun muassa ympäristönsuojeluun, energiatehokkuuteen, työolojen vastuullisuuteen ja tuoteturvallisuuteen liittyen.

Samat toimintatavat kaikissa maissa

B. Braun työllistää lähes 64 000 ihmistä yhteensä 64 maassa. Kaikissa toimipisteissä noudatetaan kansainvälisen työjärjestö ILO:n perusperiaatteita ja ihmisoikeuksia. Paikallisten lakien ja säädösten lisäksi B. Braunilla on omat korkeammat standardit muun muassa työntekijöiden hyvinvointiin ja työturvallisuuteen. Kaikille työntekijöille halutaan taata hyvät työolot ja palkat, jotka ylittävät lain vaatimukset.

Työntekijöiden toimintaa ohjaavat B. Braunin yhteiset toimintatapasäännöt, joihin kaikki saavat perehdytyksen työsuhteen alussa. Ne määrittävät perustan työntekijöiden eettiselle menettelytavalle. Koko henkilöstöä koskevissa säännöissä annetaan linjaukset muun muassa tasa-arvoon, turvallisuuteen, oikeudenmukaiseen kilpailuun, ympäristönsuojeluun ja korruption välttämiseen liittyen.

B. Braunin HR-toiminta on saanut kiitosta kansainvälisesti. Viime vuosina palkintoja on myönnetty kategorioissa Paras työnantaja, Paras työpaikka ja Digitalisaatio. Työntekijät osoittavat arvostustaan olemalla lojaaleja yritykselle. Vaihtuvuus on vähäistä. Työntekijöiden ja johdon välisiä välejä kuvaa molemminpuolinen luottamus. Asioista myös viestitään tehokkaasti: lähes 90 prosenttia työntekijöistä kertoo, että B. Braunin viestintä vahvistaa heidän työmotivaatiotaan. Sen ansiosta he kokevat tuntevansa yrityksen tavoitteet.

Vietnamissa paikalliset B. Braunin työntekijät avustavat köyhissä oloissa asuvia lapsia Nu Cuoi -organisaation kautta. Kahdesti vuodessa he kiertävät syrjäisissä vuoristokylissä jakamassa lääkkeitä, huopia ja talvivaatteita. Samalla B. Braunin vapaaehtoiset lääkärit tekevät terveystarkastuksia ja hoitavat sairaita. Varoja kerätään myös uuteen kouluun.

Laajempaa vastuuta paikallisyhteisöstä

Uusien tuotantolaitosten avaamisella voi olla paikallisesti todella suuri vaikutus. Niillä halutaan tukea aina myös ympäröivää yhteisöä. Esimerkiksi Malesian Penangissa B. Braun työllistää tällä hetkellä yli 7 000 ihmistä, sillä vuonna 2018 avattu uusi tuotantolaitos toi alueelle lisää työpaikkoja. Töihin palkataan myös vaikeasti työllistyviä ihmisiä, jotka ovat osatyökykyisiä esimerkiksi vamman vuoksi. Palveluja ja raaka-aineita ostetaan paikallisilta toimijoilta, mikä luo työtä tuotantolaitoksen ulkopuolelle.

Pentinmikko kertoo, että B. Braun haluaa toimia vastuullisena yrityskansalaisena, jonka vaikutukset ulottuvat sen varsinaista liiketoimintaa laajemmalle. Paikallisyhteisöjä tuetaan auttamalla niiden vähäosaisia jäseniä. B. Braun ja sen työntekijät osallistuivat 239 sosiaaliseen projektiin 36 eri maassa vuonna 2017. Osa oli suunnattu nimenomaan lasten ja nuorten tukemiseen. Nämä projektit toivat apua 59 000 lapsen ja nuoren elämään. Konkreettisen rahallisen ja materiaalisen avustamisen lisäksi tarjotaan koulutusta ja opetusta, jolla esimerkiksi lisätään kiinnostusta luonnontieteitä ja lääketiedettä kohtaan.

Terveyttä edistämässä

Työntekijöiden terveys ja työhyvinvointi mielletään keskeisiksi tekijöiksi B. Braunin menestykselle. Siksi niihin panostetaan vahvasti. Esimerkiksi Perussa perusterveydenhuolto on tarjolla ympäri vuorokauden työpaikan tiloissa. Myös työntekijöiden perheiden terveyttä edistetään koko perheelle suunnatuissa terveystapahtumissa.

Kansalliset erityispiirteet otetaan huomioon työterveyshuollossa. Kun Espanjassa selvisi, että 35 prosenttia henkilökunnasta tupakoi, aloitettiin tupakoinnin lopettamiseen kannustava valistuskampanja. Sitä tuettiin sovelluksella, joka antaa neuvoja tupakoinnin lopettamisen terveysvaikutuksista, motivoi lopettamaan ja laskee säästyviä rahoja.

Akofa Bart-Plange ja Sheila Cristina Simbine osallistuivat vuonna 2017 Africa is Coming -koulutukseen B. Braunin pääkonttorilla Melsungenissa. Yhteistyö on jatkunut koulutuksen jälkeen. Akofa on avannut B. Braunille uusia markkinoita Länsi-Afrikassa. Sheila työskentelee konsulttina Keniassa ja Tansaniassa.

Afrikka nousee

Globaalisti toimivan B. Braunin suurimpia liiketoiminta-alueita ovat Eurooppa, Pohjois-Amerikka sekä Aasia ja Tyynenmeren alue. Näillä alueilla sijaitsevat myös suurimmat tuotantomaat Saksa, Malesia ja USA.

– Euroopan markkinoita palvellaan pääosin Euroopassa tuotetuilla tuotteilla, jotta kuljetusmatkat pysyisivät mahdollisimman lyhyinä. Monet Suomeen tulevat tuotteet on valmistettu esimerkiksi Espanjassa, Saksassa tai Puolassa. Vastaavasti Aasian tuotanto palvelee pääasiassa Aasiaa, Pentinmikko mainitsee.

2020-luvulla katse käännetään kohti Afrikkaa. B. Braunilla on ollut toimintaa ja tuotantoa Etelä-Afrikassa jo 25 vuoden ajan. Vuonna 2018 avattiin infuusiotehdas Keniaan ja myyntitoimisto Ghanaan. Näillä halutaan vahvistaa yrityksen tunnettuutta Afrikassa. Tavoitteena ei ole ainoastaan avata tietä tulevaisuudessa kasvaville markkinoille, vaan luoda työpaikkoja ja mahdollisuuksia paikallisille asukkaille.

Vuodesta 2012 lähtien B. Braun on ollut mukana Africa is Coming -koulutushankkeessa, jossa nuoria afrikkalaisia koulutetaan Saksassa 19 suuressa yrityksessä. Tavoitteena on tehdä heistä tulevaisuuden johtajia, jotka vievät saamansa tietotaidon hyödyksi takaisin kotimaahansa. Koulutus sisältää kahdeksan kuukauden mittaisen työharjoittelun, intensiivikielikursseja sekä johtajakoulutuksen. Koulutuksen jälkeen B. Braun on jatkanut yhteistyötä nuorten osaajien kanssa heidän omissa kotimaissaan.

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä sähköpostilla
B. Braun Medical Oy
Karvaamokuja 2b
00380 Helsinki